Trivsel på arbejdspladsen: 7 råd til større arbejdstrivsel!

Trivsel på arbejdspladsen ⭐ | ✓ Sådan skaber du trivsel og arbejdsglæde! | ✓ Få 7 råd til et godt og effektivt arbejdsmiljø. | ✓ Læs med her.

Forfatter: Martin Haastrup

Trivsel på arbejdspladsen

Sådan skaber du glæde og trivsel på arbejdspladsen!

Den enkeltes trivsel på arbejdspladsen er afgørende for motivation og fremdrift. Når vi har det godt, er vi ganske enkelt mere tilbøjelige til at være engagerede og produktive i vores arbejde.

At skabe en følelse af fællesskab på arbejdspladsen giver fx den enkelte medarbejder mulighed for at fokusere på sit eget velbefindende – og føle sig støttet i at gøre det.

Du får viden om – og gode råd til – at skabe trivsel

I de næste afsnit får du viden om, hvorfor det er så vigtigt at have fokus på det psykiske arbejdsmiljø – og hvordan en trivselsmåling kan bidrage til at vende mistrivsel til arbejdsglæde.

Og så får du også 7 stærke tips til at øge trivslen på arbejdspladsen!

Rigtig god fornøjelse!

Glad kvinde oplever trivsel på arbejdspladsen
Trivsel på arbejdspladsen: Nogle af strategierne til at forbedre trivslen blandt medarbejderne er at tilskynde til sunde vaner, fremme balancen mellem arbejde og privatliv, skabe en følelse af fællesskab og bruge tid i naturen.

Brug 3 min. og få 6 faktorer: Få viden om hvad der skaber arbejdsglæde her.

Psykisk arbejdsmiljø

Fokus på det psykiske arbejdsmiljø: Det betaler sig at øge trivslen!

Det er utrolig vigtigt, at såvel ledelse som medarbejdere har fokus på at bidrage til et positivt psykisk arbejdsmiljø og øget arbejdsglæde – det er ganske enkelt et fælles ansvar!

Forskning har nemlig vist, at det psykologiske arbejdsmiljø er helt centralt for vores trivsel, sundhed og arbejdsglæde.

Et godt psykisk arbejdsmiljø stiller forskellige krav til alle arbejdspladser – og kan ikke opnås uden inddragelse af arbejdsgiver, ledelse og medarbejdere. Det er derfor vigtigt, at alle tager ansvar for deres egen trivsel og trivslen hos medarbejdere og kollegaer.

Læs hvordan en trivselsmåling kan bidrage til at forebygge stress, sygefravær og opsigelse – og glem ikke de 7 råd til at skabe større arbejdstrivsel!

Kollegaer holder om hinanden til indendørs teambuilding dag
Psykisk arbejdsmiljø: Det giver god mening at øge trivslen blandt medarbejderne, fordi det har vist sig, at høj trivsel fx bidrager til bedre dialog, produktivitet og samarbejde – og mindsker stress og sygefravær på arbejdspladsen.

Brug 3 min. og få ny viden: Få et bedre teamsamarbejde med teambuilding her.

Trivselsmålinger

Trivselsmålinger forebygger: Undgå sygemelding og opsigelse

For både ledere og medarbejdere kan en trivselsmåling være et værdifuldt redskab til at få indsigt i trivslen på arbejdspladsen – eller manglen på samme!

Undersøgelsen giver fx oplysninger om, hvordan medarbejderne oplever deres arbejdssituation og konkret adfærd i afdelingen. Og hvad ledelsen kan gøre for at forbedre arbejdsmiljøet og skabe en mere effektiv arbejdsplads i trivsel.

Trivselsmålingen og den efterfølgende analyse vil også identificere potentielle problemer, der kan opstå i fremtiden. Fx manglende effektivitet, utilfredshed med jobbet eller lederen, stress, sygefravær eller udbrændthed.

Det er derfor vigtigt, at alle medarbejderne deltager i undersøgelsen – og at trivselsmålinger gennemføres med jævne mellemrum.

Rød, gul og grøn smiley i trivselsanalyse
Trivselsmålinger er vigtige: De kan fx forebygge ineffektivitet, udbrændthed og stress. Og glem ikke at deltagelse i en trivselsundersøgelse er fortrolig – så alle kan føle sig trygge ved at sige deres mening med det formål at sikre bedre trivsel!

Brug 3 min. og få 7 konkrete råd: Bliv ekspert i at løfte dit teamwork her.

Øget effektivitet

Øg dine medarbejderes trivsel: Boost effektiviteten

En af de vigtigste faktorer for mange arbejdspladser er øget effektivitet – og her kan god trivsel blandt medarbejderne gøre en kæmpestor forskel!

Når den enkelte medarbejder har det godt, er medarbejderen typisk også langt mere engageret og produktiv – ligesom mistrivsel, stress og sygefravær minimeres.

Det er derfor vigtigt, at skabe en arbejdsplads som trives. Med gode relationer, plads og tid til at løse opgaven, fokus på at give konstruktiv feedback og anerkendelse.

Ja, hvor medarbejderne føler sig støttet i at tage vare på egen trivsel og fysisk sundhed.

Og det hele begynder med det psykologiske arbejdsmiljø!

Kollegaer udøver effektivt teamwork
Høj trivsel spiller en vigtig rolle: Afgørende for medarbejdernes produktivitet og engagement. Mange arbejdspladser har gavn af at søge hjælp fra eksperter til at facilitere målrettede team aktiviteter og andre initiativer, der fremmer trivslen.

Brug 3 min. og få de 5 bedste bud: Se forslag til teambuilding aktiviteter her.

7 stærke tips til dig

Forebyg dårlig trivsel: 7 veje der forøger den enkeltes trivsel i hverdagen

Som lovet får du her 7 gode råd, der med garanti bidrager til bedre trivsel på arbejdspladsen – og forebygger, at dårlig trivsel nedbryder arbejdsmiljøet, glæden og muligheden for at opnå resultater:

1. Lær dine medarbejdere at kende

En af de vigtigste ting, du kan gøre for at øge trivslen på arbejdspladsen, er at lære dine medarbejdere at kende. Hvad der interesserer dem, hvad der stresser dem – og hvad der giver dem energi.

På den måde kan du bedre give feedback og støtte de enkelte medarbejdere i deres arbejde – og skabe en arbejdsplads, der trives og fungerer for alle!

2. Skab en følelse af fællesskab

En stærk fællesskabsfølelse kan gøre en stor forskel for medarbejdernes velbefindende.

Det kan hjælpe både leder og medarbejdere til at føle sig støttet, forbundet og værdsat – og mindske følelsen af isolation, angst og stress. Kort sagt: Hav fokus på fællesskabet og den gode kommunikation på arbejdspladsen!

3. Opmuntre til sunde vaner

Du bør fremme sunde vaner på arbejdspladsen – fx med regelmæssige pauser, sund mad og motion. Opmuntre medarbejderne til at passe på deres fysiske sundhed – og skabe en arbejdsplads-kultur, der støtter en sund livsstil.

4. Skab tid til sjov

Glem ikke at have det sjovt i det daglige arbejde! Latter og leg er en effektiv måde til at vække positive følelser, reducere stress, opbygge relationer og forbedre dine medarbejderes trivsel.

5. Kom i kontakt med naturen

At tilbringe tid i naturen kan være enormt gavnligt for vores velvære. Så få mest muligt ud af din arbejdsplads og tilskynd dine kollegaer til at komme ud i den friske luft – selv om det kun er i et par minutter!

6. Fremme balancen mellem arbejdsliv og privatliv

En sund balance mellem arbejdsliv og privatliv er afgørende for medarbejdernes trivsel. Opmuntre medarbejderne til at holde regelmæssige pauser, bruge deres ferie og tage fri, når de har brug for det.

7. Støt mental sundhed

Endelig er det vigtigt at huske, at mental sundhed er lige så vigtig som fysisk sundhed. Så sørg for, at du støtter dine medarbejderes mentale velbefindende – og henvis dem til professionel hjælp, hvis de har brug for det.

Brug 3 min. og få 7 solide tips: Læs om holdånd på arbejdspladsen her.

Lysåret kvinde balancerer til teambuilding øvelser i naturen
Kom ud i det fri: Tag dine kollegaer under armen og brug tid sammen i den friske luft. Det er en rigtig god måde at øge trivslen på arbejdspladsen på – fx med sjove teambuilding øvelser i naturen!

Brug 3 min. og få 3 super tips: Læs om teambuilding øvelser i naturen her.

Gør noget

Styrk dit trivselsarbejde allerede i dag

Du har nu læst om trivsel på arbejdspladsen – og om hvorfor trivslen blandt medarbejdere og kollegaer er afgørende for effektivitet og gode resultater.

Desuden har du fået 7 gode råd til at skabe en stærk trivselskultur på din arbejdsplads – eller forbedre den eksisterende.

Mangler du eksperthjælp?

Har du brug for eksperthjælp til at sætte skub i den gode trivsel i netop din afdeling eller dit team – fx med en sjov og fællesskabende teambuilding-dag?

Vi har ekspertisen og de gode idéer – lad os starte en uforpligtende dialog!

Kontakt os i dagbliv ringet op her.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er trivsel på arbejdspladsen?

Trivsel på arbejdspladsen er et begreb, der bruges til at beskrive en persons tilstand i sit arbejdsmiljø.

Fokus er på medarbejdernes psykiske og fysiske velbefindende snarere end blot på sikkerhed eller arbejdsglæde.

Du kan også læse om trivsel på arbejdspladsen her.

Hvordan opnår man trivsel på arbejdspladsen?

Man opnår trivsel på arbejdspladsen ved at sikre gode arbejdsvilkår og lønninger – ligesom fokus skal være på at skabe et arbejdsmiljø, der fremmer medarbejdernes motivation, arbejdsglæde og trivsel.

Du kan også læse om trivsel på arbejdspladsen her.

Hvorfor er trivsel på arbejdspladsen vigtig?

Trivsel på arbejdspladsen er vigtig, fordi den kan have en direkte indvirkning på den enkeltes motivation, produktivitet og generelle arbejdsglæde.

Dårligt velbefindende kan føre til øget stress, fravær og endda til afskedigelse.

Du kan også læse om trivsel på arbejdspladsen her.

Hvad er god trivsel på arbejdspladsen?

God trivsel på arbejdspladsen er medarbejdernes oplevelse af stor arbejdsglæde og tilfredshed.

Medarbejdere, der trives på arbejdet, har typisk mulighed for at udvikle sig og vokse professionelt, føler sig værdsat af deres arbejdsgiver og har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Du kan også læse om trivsel på arbejdspladsen her.

Hvad er dårlig trivsel på arbejdspladsen?

Dårlig trivsel på arbejdspladsen er kendetegnet ved lave niveauer af arbejdsglæde og tilfredshed blandt medarbejderne.

Medarbejdere, der er utilfredse på deres arbejde, kan føle sig undervurderet, være fanget i deres job og have en dårlig balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Dårlig trivsel på arbejdspladsen kan føre til øget stress, fravær og endog afskedigelse.

Du kan også læse om trivsel på arbejdspladsen her.

Kilder og referencer

forbes.com: The Future Of Work Is Employee Well-Being

workplace.msu.edu: Well-being at Work

mckinsey.com: Well-being in the Workplace

uml.edu: Well-being at Work – New Innovations and Good Practices (pdf)

haiilo.com: Employee Wellbeing and How to Launch a Wellbeing Program

Bedøm: Klik på stjernerne

Gns. / 5. Antal:

Vær den første til at bedømme

Skriv en kommentar