Kommunikation på arbejdspladsen: 13 tips til at kommunikere!

Kommunikation på arbejdspladsen ⭐ | ✓ Styrk kommunikationen og den gode omgangstone! | ✓ Få 13 gode råd til at kommunikere bedre her.

Forfatter: Morten Christensen

Kommunikation på arbejdspladsen

Din genvej til bedre kommunikation på arbejdspladsen!

God kommunikation på din arbejdsplads er afgørende for det psykiske arbejdsmiljø – og heraf for din og kollegaernes trivsel og produktivitet.

Her regulerer den gode kommunikation fx ledelsens og kollegaernes indbyrdes forventninger, styrker relationer og skaber tillid.

Du får værdifuld viden og 13 super tips

God kommunikation er derfor værd at prioritere – og i dette blogindlæg får du en genvej med 13 super tips til bedre kommunikation på din arbejdsplads.

Rigtig god fornøjelse!

Kollegaer dyrker den gode kommunikation på arbejdspladsen
Kommunikation på din arbejdsplads: Er afgørende for et positivt psykologisk arbejdsmiljø – som fundament for glade og produktive medarbejdere. Til gavn for både den enkelte og organisationen som helhed.

Brug 3 min. og få ny viden: Få et bedre teamsamarbejde med teambuilding her.

Det betaler sig!

Vælg den gode kommunikation og omgangstone

Det er vigtigt at skabe et stærkt grundlag for et godt samarbejde med dine kollegaer. Når du ikke har en god kommunikation, bliver det svært at få noget gjort.

Derfor bør du altid vælge den gode kommunikation og den gode omgangstone på arbejdspladsen.

Men kommunikation er ikke altid let: I en undersøgelse fra 2018 sagde 64 procent af de adspurgte, at de havde oplevet misforståelser på arbejdet i den foregående måned på grund af dårlig kommunikation.

I de næste 3 afsnit får du beskrevet, hvad der kendetegner en god og en dårlig kommunikation – ligesom du får gode råd til at kommunikere bedre i form af 13 spilleregler for god kommunikation på din arbejdsplads!

Chef giver positiv feedback til medarbejder
God kommunikation og omgangstone: Et stærkt grundlag for et godt og effektivt teamsamarbejde – fordi I herved skaber tryghed, tillid, fælles forståelse og et positivt arbejdsklima.

Brug 3 min. og få 7 super tips: Bliv ekspert i trivsel på arbejdspladsen her.

God kommunikation på arbejdspladsen

Hvad er god kommunikation på arbejdspladsen?

God kommunikation på arbejdspladsen er klar, kortfattet og rettidig.

Den gode kommunikation på en arbejdsplads er desuden respektfuld, åben og ærlig.

Hertil er det absolut værd at tilføje, at god arbejdsmæssig kommunikation øger medarbejdernes effektivitet, hvilket baner vejen for, at medarbejdere, teams og virksomheder opnår de ønskede resultater – i et godt arbejdsmiljø.

Et team samarbejder ved mødebord
Den gode kommunikation: Er en af de allervigtigste faktorer for medarbejdernes trivsel og effektivitet på arbejdspladsen – og for virksomhedens bundlinje!

Brug 3 min. og få 3 super råd: Bliv ekspert i samarbejde på arbejdspladsen her.

Dårlig kommunikation på arbejdspladsen

Hvad er dårlig kommunikation på arbejdspladsen?

Dårlig kommunikation på arbejdspladsen er uklar, vag eller ufuldstændig.

Den dårlige kommunikation på en arbejdsplads er også respektløs, snæversynet eller uærlig.

Ironi og sarkasme er også almindeligt anvendt i kommunikationen med hinanden på rigtig mange danske arbejdspladser.

En omgangstone præget af ironi og sarkasme kan dog have en meget negativ effekt på medarbejdernes psykologiske arbejdsmiljø, fordi tonen på arbejdspladsen kan virke nedværdigende og sårende – uden at det var afsenderens hensigt eller mening.

Derfor er vigtigt for alle medarbejdere, der bruger ironisk / sarkastisk humor på arbejdspladsen, at tage hensyn til hvordan andre kan opfatte deres ord og interaktioner

Kvinde udtrykker lav arbejdsglæde ved at vende sin tommeltot nedad.
Den dårlige kommunikation: En af de største årsager til mistrivsel, dårlig stemning og lavere effektivitet blandt arbejdspladsens medarbejdere – og kan i høj grad påvirke virksomhedens produktivitet og rentabilitet negativt.

Brug 3 min. og få 5 ryste sammen lege: Start mødet med sjove icebreakers her.

13 spilleregler til dig

God kommunikation på jobbet: Se 13 spilleregler her!

Her får du 13 konkrete og effektive tips og spilleregler for god kommunikation på netop din arbejdsplads:

 1. Afklar dine mål: Når I er klar over, hvad I ønsker at opnå individuelt og sammen, er det lettere at samarbejde og kommunikere.
 2. Respekter hinanden: Vær opmærksom på, hvordan du taler til og om dine kolleger – det er vigtigt altid at vise respekt.
 3. Vær positiv og konstruktiv: Fokuser på det gode, og giv feedback, der er nyttig og fremmer udvikling.
 4. Undgå personlige angreb: Hvis du fornærmer eller angriber en kollega, skader du jeres relation.
 5. Vær rolig og høflig: Uenigheder vil forekomme, men det er vigtigt at være opmærksom på egen adfærd og være rolig og høflig i din omgangstone – uden at råbe og fornærme.
 6. Lyt opmærksomt: At lytte viser, at du er interesseret i din kollega, og at du er interesseret i, hvad vedkommende har at sige.
 7. Gør en indsats for at forstå: Prøv at se tingene fra din kollegas perspektiv.
 8. Minimer distraktioner: Når du taler med nogen, skal du give dem din fulde opmærksomhed. Undgå at blive distraheret af din telefon, computer mv.
 9. Vær klar og præcis: Når du er tydelig i det, du siger, er det lettere for dine kolleger at forstå dig.
 10. Vær åben: Vær villig til at ændre din mening, hvis din kollega har et godt argument.
 11. Respekter andres tid: Du respekterer fx andres tid ved at komme til tiden til møder og aftaler.
 12. Tag en pause: Nogle gange er det nyttigt at holde en pause fra en diskussion for at samle tankerne.
 13. Undgå sladder: Sladder skaber et negativt arbejdsmiljø og ødelægger relationer.
Leder sidder sammen med sine medarbejdere.
13 konkrete super tips: Brug de ovenstående råd og spilleregler til at påvirke kommunikationen på din arbejdsplads i en positiv retning – det betaler sig!

Brug 3 min. og få 7 konkrete råd: Bliv ekspert i at løfte dit teamwork her.

Kom godt i mål

God kommunikation og omgangstone → Mangler du hjælp?

I dette indlæg om kommunikation på arbejdspladsen har du fået beskrevet hvad god og dårlig arbejdsmæssig kommunikation er.

Du har også fået hele 13 tips til, hvordan du giver den gode kommunikation et effektivt boost.

Søger du en bedre kommunikation og omgangstone på din arbejdsplads?

Få konkret viden og værktøjer!

Så står vi klar med konkret viden og værktøjer – som netop sikrer dig en bedre kommunikation og omgangstone.

Fx med effektiv og sjov teambuilding – med øget motivation og produktivitet blandt medarbejderne som et ekstra plus!

Kontakt os nubliv ringet op her.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er kommunikation på arbejdspladsen?

Kommunikation på arbejdspladsen er baseret på at forstå og håndtere forventninger mellem arbejdstagere, arbejdsgivere og kunder.

Desuden handler kommunikation på arbejdet om at udveksle oplysninger, idéer og følelser på en måde, der fremmer produktivitet, arbejdsglæde og konstruktive relationer.

Du kan også læse om kommunikation på arbejdspladsen her.

Hvordan skaber jeg god kommunikation på arbejdspladsen?

Du skaber god kommunikation på arbejdspladsen ved at være respektfuld, åben og ærlig over for dine kollegaer.

Du kan også læse 13 spilleregler for god kommunikation på arbejdspladsen her.

Hvad er god kommunikation på arbejdspladsen?

God kommunikation på arbejdspladsen er klar, kortfattet og rettidig.

Den gode kommunikation på en arbejdsplads er desuden respektfuld, åben og ærlig.

Hertil kan man tilføje, at god arbejdsmæssig kommunikation øger medarbejdernes effektivitet, hvilket baner vejen for, at medarbejdere, teams og virksomheder opnår de ønskede resultater.

Du kan også læse om kommunikation på arbejdspladsen her.

Hvad er dårlig kommunikation på arbejdspladsen?

Dårlig kommunikation på arbejdspladsen er uklar, vag eller ufuldstændig.

Den dårlige kommunikation på en arbejdsplads er også respektløs, snæversynet eller uærlig.

Du kan også læse om kommunikation på arbejdspladsen her.

Hvad er god omgangstone på arbejdspladsen?

En god omgangstone på arbejdspladsen er præget af høj tillid, samarbejde og høj moral.

I et arbejdsmiljø med en god omgangstone er kommunikationen ofte også god, hvilket yderligere forbedrer kvaliteten af medarbejdernes arbejdsforhold og øger arbejdsglæde.

Du kan også læse om kommunikation på arbejdspladsen her.

Hvad er dårlig omgangstone på arbejdspladsen?

En dårlig omgangstone på arbejdspladsen er præget af ringe tillid, konflikter og lav moral.

I et sådant arbejdsmiljø er kommunikationen ofte også dårlig, hvilket yderligere forringer kvaliteten af medarbejdernes arbejdsforhold.

Du kan også finde 10 tips til at skabe bedre kommunikation her.

Kilder og referencer

post.edu/blog: Improving Communication in the Workplace

perkbox.com: 11 simple steps to improve communication at work

snhu.edu: 6 Ways to Improve Your Communication Skills at Work

Wikipedia.org: Kommunikationsteori

gsb.stanford.edu: How to Communicate Better

Bedøm: Klik på stjernerne

Gns. / 5. Antal:

Vær den første til at bedømme

Skriv en kommentar