Motivation på arbejdspladsen: 15 tips til at motivere dig!

Motivation på arbejdspladsen ⭐ | ✓ Få viden om motivation! | ✓ Hvad motiverer medarbejdere? | ✓ 15 tips til at motivere dig! ✓ | Læs med her.

Forfatter: Jesper Arp-Hansen

Motivation på arbejdspladsen

Om motivation på arbejdspladsen + 15 tips der motiverer dig!

Motivation er vigtig i rigtig mange sammenhænge i livet – og det gælder også på arbejdspladsen.

Her kan motivation på arbejdspladsen – eller mangel på samme – være forskellen mellem en produktiv og engageret medarbejder og en medarbejder, der er uengageret og uinteresseret i sit arbejde.

Der er mange forskellige faktorer, der kan motivere os i arbejdslivet. Lige fra ønsket om at få en belønning til frygten for straf – og til den simple glæde ved at gøre noget, vi nyder.

Du får konkret og brugbar viden om motivation på arbejdspladsen

I dette blogindlæg stiller vi skarpt på motivation på arbejdspladsen og hvad der motiverer i arbejdet – og så får du også 15 tips til at motivere dig selv og andre på jobbet.

Rigtig god fornøjelse!

Engagement og motivation på arbejdspladsen i et succesfuldt team.
Vidste du: Ordet ‘motivation’ stammer fra det latinske ord ‘movere’, som betyder ‘at flytte’ eller ‘at bevæge’. Det kan både dække over en udefrakommende og en indre psykisk eller fysisk påvirkning af målrettet adfærd.

Brug 3 min. og få 7 super råd: Styrk gejsten med disse arbejdsglæde øvelser!

Sådan gør du

Sådan skaber du motivation i arbejdslivet: Hos dig selv og andre!

Motivationen hos dig selv og dine kollegaer er afgørende for et produktivt, positivt og sundt arbejdsmiljø.

Derfor er det vigtigt at forstå, hvad motivation er – og hvordan den fungerer.

Motivation er i sin simpleste form den psykologiske proces, der driver en bestemt adfærd hos os – og får os til at handle i retning af vores mål.

Det er fx vores motivation, der får os ud af sengen om morgenen – og det er den, der holder os i gang, når det bliver svært.

Teori og motivationsfaktorer

Vores motivation påvirkes indefra og udefra

Der findes mange forskellige teorier om motivation – men de fleste er enige om, at der er to hovedtyper af motivation hos alle mennesker: indre og ydre motivation.

Indre motivation

Den indre motivation – også kaldet intrinsisk motivation – kommer indefra os selv – og opstår som et indre ønske om at gøre noget, fordi vi nyder det og finder det tilfredsstillende.

Ydre motivation

Den ydre motivation – også kaldet ekstrinsisk motivation – kommer fra eksterne faktorer / ydre påvirkninger – fx via mulige belønninger, risikoen for straf eller pres fra andre.

Både indre og ydre motivation kan tage udgangspunkt i Maslows behovspyramide.

Her ligger de mest grundlæggende behov i bunden af pyramiden og omfatter fx behovet for mad, vand og husly. De mere komplekse behov ligger øverst i pyramiden og omfatter faktorer som selvværd og kreativitet.

Spring videre til de næste afsnit og bliv klogere på vigtigheden af motivation på arbejdspladsen og dens medarbejdere.

Og grib også de 15 konkrete råd til at motivere dig selv og andre!

Glade kollegaer i trivsel grunden god arbejdsmiljø ledelse
Motivation definition: Motivation er den proces, der igangsætter, guider og vedligeholder målorienteret adfærd. Motivation får dig til at handle – og involverer de biologiske, følelsesmæssige, sociale og kognitive kræfter, der aktiverer vores adfærd.

Brug 3 min. og få 12 super tips: Sådan skaber du en sund feedbackkultur!

Motivation er afgørende

Afgørende for produktivitet, kreativitet og trivsel

Når du og kollegaerne er engagerede i det daglige arbejde, er det er mere sandsynligt, at I er produktive, kreative og i trivsel på arbejdspladsen.

Mangler du eller dine kollegaer derimod motivation og engagement, præger det adfærden i en negativ retning – og påvirker både arbejdsglæde, kommunikation og samarbejde.

Konsekvens og ansvar

Mangler motivationen, kan konsekvensen i sidste ende blive øget sygefravær, lav produktivitet, højere stressniveau og en negativ balance mellem arbejdsliv og privatliv.

En vigtig ledelsesopgave i enhver organisation er at motivere medarbejderne. Det ændrer dog ikke ved, at man som medarbejder og kollega selv har et ansvar for – og en interesse i – at styrke motivationen i sit arbejdsliv.

Det er derfor afgørende at have en god forståelse af, hvad der motiverer den enkelte medarbejder på arbejdspladsen – og hvordan du kan bidrage til motivationen hos dig selv og dine kolleger i forskellige situationer.

Kvinde udtrykker lav arbejdsglæde og motivation på arbejdspladsen ved at vende sin tommeltot nedad.
Når du ikke er motiveret på arbejdet, kan det hurtigt føre til kedsomhed, utilfredshed og en følelse af at være “fastlåst i en rutine”. Og i sidste ende kan konsekvensen fx være øget sygefravær og et højere stressniveau.

Brug 3 min. og få 7 konkrete råd: Bliv ekspert i at løfte dit teamwork her.

Motivation af medarbejdere

Indre og ydre påvirkninger driver vores adfærd

Hvorvidt vi primært oplever, at det er den indre motivation eller ydre motivation, der påvirker vores adfærd som medarbejdere, er forskelligt fra person til person.

Der er dog nogle fælles faktorer, som typisk motiverer os i vores daglige arbejde:

 • Muligheden for at udvikle os og vokse i vores rolle
 • En god balance mellem arbejdsliv og privatliv
 • Autonomi og ansvar i vores arbejde
 • Anerkendelse for vores indsats
 • Et positivt arbejdsmiljø

Grundlæggende er menneskelige behov

Der er her tale om motivationsfaktorer, som grundlæggende er menneskelige behov – som fx viser sig i form af behovet for selvrealisering, status, tryghed, belønning og fællesskab.

Faktorer som – hvis de ikke opfyldes – kan føre til en følelse af utilfredshed og mistrivsel på arbejdspladsen.

Hop videre til næste afsnit hvor du får serveret disse motivationsfaktorer som 15 konkrete tips til at skabe motivation hos dig selv og andre!

Succesfuldt forretningsteam med stor motivation på arbejdspladsen klapper og fejrer deres team performance.
Mennesker motiveres i forskellig grad af en række indre og ydre faktorer. Fx af muligheden for at udvikle os inden for vores arbejdsmæssige ansvarsområde. Eller sætte og indfri nye mål – og af at få anerkendelse for vores indsats.

Brug 3 min. og få 7 tips til fællesskabet: Styrk jeres kollegaskab her.

15 tips til dig

Sådan styrker du motivationen i arbejdslivet

I dette afsnit uddyber vi rækken af typiske motivationsfaktorer – og serverer dem for dig i form af i alt 15 konkrete og brugbare tips.

Brug dem til at skabe motivation og tilfredsstillelse hos dig selv og fællesskabet:

Muligheden for at udvikle os og vokse i vores rolle:

 1. Sæt dig klare og opnåelige mål, som du kan arbejde hen imod – på kort og lang sigt.
 2. Sørg for at du har de ressourcer, som du skal bruge for at nå dine mål.
 3. Søg jævnligt feedback fra din leder og dine kolleger, så du bedre kan forstå, lære og udvikle dig i din rolle.

Autonomi og ansvar i vores arbejde:

 1. Tag initiativ og ansvar for dit eget arbejde – og vær ikke bange for at bede om hjælp, når du har brug for det.
 2. Vær proaktiv i problemløsning – og søg kontinuerligt efter måder at forbedre dine arbejdsprocesser på.
 3. Foreslå nye idéer til din leder og dine kolleger – og vær åben over for feedback.

En god balance mellem vores arbejdsliv og privatliv:

 1. Sørg for, at du holder regelmæssige pauser i løbet af dagen for at undgå udbrændthed.
 2. Find en hobby eller en aktivitet uden for arbejdet, som du kan lide – og tag dig tid til den regelmæssigt.
 3. Brug dine feriedage – og sørg for at koble af fra arbejdet, når du er på ferie.

Et positivt arbejdsmiljø bidrager til vores trivsel:

 1. Bidrag til en positiv og støttende atmosfære i jeres medarbejdergruppe – hvor alle føler sig hørt og værdsat.
 2. Opmuntre til gennemsigtighed, åben kommunikation, engagement og handling.
 3. Pas på dine fysiske omgivelser – og bidrag til at din arbejdsplads er behagelig og ergonomisk.

Anerkendelse for vores indsats:

 1. Sørg for at give ros og anerkendelse, når kollegaerne gør et godt stykke arbejde – både i andres medhør og privat.
 2. Giv konstruktiv feedback, når det er relevant og nødvendigt, så dine kollegaer kan lære og udvikle sig – og bed dem gøre det samme for dig.
 3. Tak dine kollegaer, når de hjælper dig med noget – og gengæld tjenesten, når de har brug for det.
5 glade kollegaer til teambuilding-dag
Motivation er vigtig: Fordi motivationen ganske enkelt er det, der driver os til at gøre noget. Det der giver os lysten og energien til at nå vores mål. Her kan det absolut betale sig at styrke fællesskabet, kommunikationen og samarbejdet i et godt arbejdsmiljø.

Brug 3 min. og få 10 tips: Gør dig til ekspert i hvad arbejdsglæde er her.

Få målrettet eksperthjælp

Når motivationen skal dyrkes og styrkes…

Du har nu læst om motivation på arbejdspladsen – og blandt andet fået viden om motivationens store betydning for den enkelte medarbejder – og heraf for enhver produktiv, positiv og sund arbejdsplads.

Oveni har du fået viden om, hvad der typisk motiverer os i vores arbejdsliv. Dertil kan du med fordel gribe de i alt 15 tips til at skabe motivation hos dig selv og andre gennem din egen adfærd.

Der er naturligvis andre faktorer, der bidrager til vores individuelle og fælles motivation på arbejdspladsen.

Vi har redskaberne til jer!

Når motivationen blandt medarbejdere skal dyrkes og styrkes, får vi masser af positive tilbagemeldinger om mærkbare forandringer hos de mange virksomheder og organisationer, som bruger vores forskellige teambuilding-aktiviteter.

Overvejer du også teambuilding som effektivt redskab for ekstra motivation, fællesskabsfølelse og positiv forandring?

Så kontakt os nubliv ringet op her.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er motivation?

Motivation er den proces, der igangsætter, guider og vedligeholder målrettet adfærd. Motivation får dig til at handle – og involverer de biologiske, følelsesmæssige, sociale og kognitive kræfter, der aktiverer vores adfærd.

Du kan læse mere om motivation og få 15 tips der motiverer dig på jobbet her.

Hvad er indre motivation?

Indre motivation (også kaldet intrinsisk motivation) kommer indefra os selv – og opstår som et indre ønske om at gøre noget, fordi vi nyder det og finder det tilfredsstillende.

Du kan læse mere om motivation og få 15 tips der motiverer dig på jobbet her.

Hvad er ydre motivation?

Ydre motivation (også kaldet ekstrinsisk motivation) kommer fra eksterne faktorer / ydre påvirkninger – fx via mulige belønninger, risikoen for straf eller pres fra andre.

Du kan læse mere om motivation og få 15 tips der motiverer dig på jobbet her.

Hvad er motivation på arbejdspladsen?

Motivation på arbejdspladsen kan forstås som den indre og ydre drivkraft, der motiverer medarbejdere til at præstere optimalt i arbejdslivet.

Medarbejdernes motivation kan fx forøges ved at sætte klare og opnåelige mål, tilbyde videreuddannelse – samt sikre et støttende og positivt arbejdsmiljø.

Læs mere om motivation på arbejdspladsen med 15 motiverende tips her.

Hvor kommer ordet ‘motivation’ fra?

Ordet ordet ‘motivation’ kommer fra det latinske ord ‘movere’ (betyder ‘at flytte’ eller ‘at bevæge’).

Du kan læse mere om motivation og få 15 tips der motiverer dig på jobbet her.

Kilder og referencer

perkbox.com: Why it is important and how to improve, measure and maintain it

thebalancecareers.com: 9 Ways to Inspire and Motivate in the Workplace

thomsonreuters.com: 20 ways employees are motivated by their work

positivepsychology.com: Motivator factors which can motivate employees

indeed.com: A Critical Element in a Successful Workplace

Bedøm: Klik på stjernerne

Gns. / 5. Antal:

Vær den første til at bedømme

Skriv en kommentar