Teamudvikling

Løft jeres performance i teamet med teamudvikling! Refleksion, udvikling og personprofiler giver nye indsigter.

Teamudvikling: Gå fra gruppe-kultur til et stærk team

Få dybere indsigt i hvordan dit team er sat sammen

Hvilke profiler har du – og hvilke mangler du?

Jakob udtalelse

Vi fik præcis det vi ønskede: En både sjov og lærerig dag med samarbejde i fokus – hvor medarbejderne fik større blik for hinandens kompetencer og forskelligheder.

Jakob Fischer | Vestegnen HF & VUC

Få en fantastisk team performance!

1Start Her
2Detaljer
3Kontakt
Skriv lidt om dine idéer, ønsker & behov.

Skriv nu – få svar inden 30 min.

Tryg logo
Mærsk Logo
Nordea Logo
ENP advokater Logo
Microsoft Logo
Elgiganten Logo

Teamudvikling via DISC

Hos GoTeam benytter vi DISC som værkstøj, når vi skal afklare “personlighederne” i dit team.

DISC profiler Kan give dyb indsigt i egen ageren og “auto-pilot adfærd.” Samt hvordan vi forskelligt ser og oplever verden.

Team’ets profiler kan yderligere sammenlægges til en teamprofil, der kan fortælle meget om hvorfor I agerer som I gør i jeres team.

Og når bevidstheden er skabt, kan I aftale ny adfærd med hensigt på bedre trivsel, mening og performance.

Teamudvikling med DISC profiler
To kolleger sidder og taler om den forskellige måde de opfatter kommunikation og “ser verden på.”
teamudvikling med 3 glade kolleger
Teamudvikling flytter mennesker individuelt og sammen.

Teamudvikling giver styr på rollerne

Vi skaber klarhed og fokus på individuelle roller. Vi får klarlagt roller og mandat. Hvad er jeres klare fælles mål?

Samtidigt får vi tydeliggjort forskelligheder i dit team – og hvilke roller der træder mere frem end andre.

Alt sammen giver indsigt og skaber et solidt fundament for jeres videre samarbejde – og skaber et stærk team.

Skal vi begynde nu?

Med erfaring siden 1997 – kan vi hjælpe dig med, at arrangere det du har brug for.

Ring nu: 71 741 731

Hvad er teamudvikling?

Teamudvikling har til formål, at skabe bedre samarbejde og kommunikation i teams.

Mange ledere har derfor fokus på dette som et tiltag, som skal sikre bedre output.

Det handler også om selvindsigt og om større fokus på teamets stærke og svage sider.

En team-profil kan derfor hjælpe alle i teamet til at få en større bevidsthed om hinanden.

Se også teamudvikling.dk

Hvad er et team?

Et team er en gruppe af mennesker, der er sammen om at udføre et stykke arbejde.

Der er stor forskel på teams og deres fokus på fælles dynamik og succes.

Det fokus kan fx skabes via teamudvikling, som er et tiltag, der skal sikre et bedre output.

Hvad et et high performance team?

Et High Performance Team er en gruppe af mennesker, som arbejder sammen med stor succes.

Det sker fx ved en klar fordeling af rolle og mandat – og et klart fokus på at gøre alle i teamet bedre. 

Trivsel, lyst og gejst er nøgleord for disse teams.

Hvordan får jeg et high performance team?

Du får et High Performance Team med øget fokus på trivsel og person-profiler i teamet.

Det er vigtigt at skabe og bruge den fælles synergi – med et fælles mål om at gøre alle i teamet bedre.

Klare roller og mandat er med til at sikre, at dit teams motivation er høj og samarbejdet kører.

Få et stærkere team!

Dit oplæg sendes hertil.

Skriv nu – få svar inden 30 min.

Hør mere om teamudvikling?

Vær opmærksom på at det tager tid at planlægge og koordinere et godt teamudviklingsforløb – så lad os komme i gang allerede i dag!

Skriv i formularen – så ringer vi dig op.

Henrik udtalelse

Vores ledelsesteam på syv personer havde et par fantastiske timer med leg og teambuilding. GoTeam gjorde det hele sjovt og afslappende.

Henrik Schultz | Boligforeningen AAB