Hvad er samarbejde? 10 tips der gør jer stærkere!

Samarbejde ⭐ | ✓ Få svaret på: Hvad er samarbejde? | ✓ Få 10 gode råd til at skabe et stærkt og effektivt samarbejde her.

Forfatter: Jesper Arp-Hansen

Hvad er samarbejde?

Samarbejde er en gensidig aktivitet over tid, som har til formål at gøre det lettere at nå fælles mål.

Samarbejdet har størst mulighed for at lykkes, hvis det er baseret på et fundament af tillid og respekt – og når samarbejdet opfattes som en fordel for alle involverede parter.

Et godt samarbejde kræver, at alle parter aktivt, positivt og kontinuerligt bidrager til det i samarbejdsperioden.

5 mennesker fejrer et succesfuldt samarbejde og illustrerer spørgsmålet: Hvad er samarbejde?
Samarbejde definition: En gensidig aktivitet mellem mennesker med det formål at gøre det lettere at nå fælles mål. Det velfungerende og gode samarbejde opstår, når det er baseret på tillid, respekt og en opfattelse af, at samarbejdet er en fordel for de involverede parter.

Brug 3 min. og få 7 super tips: Bliv ekspert i trivsel på arbejdspladsen her.

Nøglen til succes

Hvorfor samarbejde er vigtigt: Nøglen til succesfulde teams

Du ved det sikkert allerede – det at kunne samarbejde er nøglen til succes – for dig selv og for fællesskabet.

Grundlæggende har det at samarbejde en kolossal betydning for den verden, vi lever i.

Ja – evnen til at samarbejde på kryds og tværs er selve årsagen til at samfund og civilisationer er opstået overalt i verden.

Ligesom den manglende evne til at samarbejde med hinanden – internt eller med en ekstern part – er en af de vigtigste årsager til, at samfund og civilisationer er gået til grunde.

“Men lad os lige komme ned på jorden igen…”

Men lad os lige komme ned på jorden igen. Helt derned hvor vi nemmere kan forholde os til samarbejdets betydning i dagligdagen.

Du bliver klogere på samarbejdet mellem mennesker

I de næste afsnit får du fx svar på, hvorfor et godt samarbejde betaler sig – og du får ovenikøbet hele 10 tips til, hvad du som medarbejder og kollega kan gøre for at skabe et godt samarbejde på din arbejdsplads.

Rigtig god fornøjelse!

Glad, lyshåret kvinde i skoven med kollegaer
Samarbejde er afgørende for os alle: Det at kunne samarbejde har en enorm betydning for alle mennesker. Fordi vi forstår, at samarbejdet er en fordel for os selv og det fællesskab, vi er en del af.

Brug 3 min. og få 15 super tips: Gør dig til ekspert i dit teamarbejde her.

Definition

Definitionen på det gode samarbejde mellem mennesker

Definitionen på det gode samarbejde er mødet mellem mennesker, som aktivt og positivt bidrager til at løse en bestemt opgave i en tillidsfuld og respektfuld relation.

Definitionen dækker over samarbejde mellem mennesker i alle mulige sammenhænge.

Fx ægteparret – eller det tidligere ægtepar – der evner at samarbejde om afhentning af ungerne og lektiehjælp efter skole.

Bestyrelsesmedlemmerne i andelsforeningen der samarbejder om bestilling af trappevask, ansøgning om lån og byggetilladelsen til de flotte nye altaner.

Teamet der forener deres professionelle kompetencer og erfaringer i jagten på gode resultater og succes på virksomhedens vegne.

4 mennesker arbejder på at styrke teamsamarbejdet
Definition på et godt samarbejde: Et samarbejde hvor mennesker mødes i en tillidsfuld og respektfuld relation – med et aktivt og positivt bidrag til løsning af en bestemt opgave.

Brug 3 min. og få værdifuld viden: Bliv ekspert i hvad kommunikation er her.

Tværfagligt samarbejde

Tværfagligt samarbejde på arbejdspladsen med fokus på fælles mål

I det daglige samarbejde på arbejdspladsen er der i mange tilfælde tale om et tværfagligt samarbejde.

På kryds og på tværs af forskellige fagpersoner og ansvarsområder, medarbejdergrupper, afdelinger og teams – og et skarpt fokus på fælles mål.

Med respekt for og tillid til hinanden – og anerkendelse af hinandens bidrag til opgaveløsningen.

5 mennesker i skoven. Samlet til teambuilding med fokus på kommunikation og samarbejde.
Samarbejde og arbejdsmiljø: Et godt og stærkt samarbejde på tværs af fagområder, teams og afdelinger går hånd-i-hånd med et godt arbejdsmiljø. Med fokus på gensidig respekt og tillid som bærende for den fælles relation og holdånd.

Brug 3 min. og styrk performance: Få hjælp til professionel teamudvikling her.

Dårligt samarbejde

Gør noget ved det dårlige samarbejde i teamet

Hvis samarbejdet er dårligt i dit team eller medarbejdergruppe, så rejs jer op og gør noget ved jeres samarbejdsvanskeligheder.

For så er det på tide, at du og kollegaerne ser og anerkender hinanden. Bruger tid med hinanden.

På en anden måde end I gør hver dag på arbejdspladsen.

Smid telefonen, regnearket og projektplanen væk. Bare for en stund.

Prioritér det der gør jer stærkere. Hver især og sammen.

Styrk jeres indbyrdes relation, kommunikation og samarbejde – det betaler sig!

5 mennesker til aktiv udendørs teambuilding i naturen.
Et dårligt samarbejde: Er den rene gift for den individuelle og fælles trivsel, motivation og succes, og resultatet ses ikke alene i den årlige APV – men også direkte på bundlinjen. Arbejdspladsens ve og vel er ganske enkelt på spil – og det er aldrig værd at gamble med.

Brug 3 min. og få en super teamdag: Få de rigtige teambuilding aktiviteter her.

Godt samarbejde

Et godt samarbejde betaler sig: Ka-ching!

Der er ingen tvivl om, at et godt samarbejde betaler sig – for alle parter.

Det gode samarbejde kan nemlig hurtigt ses på kontoen for trivsel, motivation og arbejdsglæde – og ikke mindst på kontoen der viser kroner og øre.

Så det er altid værd at prioritere og investere i at skabe, styrke og pleje samarbejdet på arbejdspladsen.

Både på den korte og den lange bane.

5 mennesker laver udendørs teamøvelse
Et godt samarbejde skal prioriteres: Det gode samarbejde bør altid prioriteres og skal altid plejes – og vejen dertil kan fx være teambuilding med sjove samarbejdsøvelser i København.

Brug 3 min. og få en super medarbejderdag: Få det bedste firmaevent her.

10 tips til dig

Få et bedre samarbejde: Her er 10 tips der gør jer stærkere!

Få et stærkere samarbejde på din arbejdsplads med disse 10 super tips:

  1. Afstem forventninger og fælles mål – og overhold de aftaler I har med hinanden.
  2. Frygt ikke at lave fejl – men anerkend dem og søg at undgå at gentage dem.
  3. Anerkend hinandens faglighed og forskelligheder som jeres fælles styrke.
  4. Stå sammen i hverdagen – dyrk fællesskabet og holdånden.
  5. Vær positiv, respektfuld og konstruktiv i din feedback.
  6. Tal sammen – koordinering og videndeling er guld værd.
  7. Hjælp hinanden i pressede arbejdsmæssige situationer.
  8. Vær retfærdig, tillidsfuld, positiv og tolerant.
  9. Vis respekt for hinanden og hinandens arbejde.
  10. Husk at fejre jeres succeser – små som store.
To glade mennesker giver hinanden highfive i skoven
Flere veje til et bedre samarbejde: Samarbejdet på arbejdspladsen kan fx styrkes med lærerig og værdifuld teamudvikling i Jylland, sjov teambuilding på Sjælland og en fed firmafest for hele teamet på Fyn.

Brug 3 min. og få sjove aktiviteter: Find gratis teambuilding øvelser her.

Skal prioriteres

Opnå et stærkt samarbejde i professionelle relationer

Du har i dette blogindlæg fået svar på spørgsmålet: Hvad er samarbejde?

Du har desuden læst om, hvorfor samarbejde er vigtigt – og hvorfor det gode samarbejde betaler sig. For dig, dine kollegaer og din arbejdsplads.

Undervejs har du også fået 10 super tips til at skabe et bedre samarbejde i medarbejdergrupper og teams – båret af gode relationer, gensidig respekt og tillid til hinanden.

Vil du have hjælpen, der løfter jeres samarbejde?

Vil du have hjælp til at løfte samarbejdet og de professionelle relationer på din arbejdsplads – med målrettede team aktiviteter der samler, udvikler og glæder?

Så kontakt osbliv ringet op her.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er samarbejde?

Samarbejde er en gensidig aktivitet over tid, som har til formål at gøre det lettere at nå fælles mål.

Samarbejdet har størst mulighed for at lykkes, hvis det er baseret på et fundament af tillid og respekt – og når samarbejdet opfattes som en fordel for alle involverede parter.

Du kan også læse om samarbejde på arbejdspladsen her.

Hvad kræver et godt samarbejde?

Et godt samarbejde kræver, at alle parter aktivt, positivt og kontinuerligt bidrager til det i samarbejdsperioden.

Du kan også læse om godt samarbejde med 10 super tips til dig her.

Hvad er definitionen på et godt samarbejde?

Definitionen på det gode samarbejde er mødet mellem mennesker, som aktivt og positivt bidrager til at løse en bestemt opgave i en tillidsfuld og respektfuld relation.

Du kan også læse om godt samarbejde med 10 super tips til dig her.

Hvorfor skal du samarbejde?

Du skal samarbejde, fordi det er en fordel for dig, dine kollegaer og din arbejdsplads – og indfrielsen af egne og fælles målsætninger.

Uanset om der er tale om samarbejde mellem medarbejdere, i ledelsesteamet, mellem teams eller i teamet åbner samarbejdet for at kombinere erfaringer, viden og kompetencer – og herved opnå en bedre løsning af kerneopgaven.

Du kan også læse om samarbejde her.

Hvordan bliver du god til at samarbejde?

Du bliver god til at samarbejde, når du forstår de individuelle og fælles forudsætninger for at lykkes inden for samarbejdets rammer – og aktivt, konstruktivt og positivt bidrager hertil.

Fokus er på klare mål og procedurer for den enkelte og teamet i et tolerant arbejdsmiljø – med accept og anerkendelse af individuelle forskelligheder, roller og bidrag.

Du kan også læse om teamsamarbejde her.

Hvad er samarbejdsrelationer?

Samarbejdsrelationer er en individuel og fælles oplevelse/vurdering af tillid, forståelse af mål og arbejdsopgaver, retfærdighed, sammenhold og trivsel på en arbejdsplads.

Du kan også læse om samarbejde her.

Hvad er social kapital på arbejdspladsen?

Arbejdspladsens sociale kapital er et udtryk for den værdi og de ressourcer, der skabes på baggrund af de aktuelle samarbejdsrelationer på arbejdspladsen.

Et godt teamsamarbejde og oplevelsen af retfærdighed, sammenhold og tillid er nogle af hjørnestenene i begrebet social kapital.

Du kan også læse om samarbejde her.

Kilder og referencer

smallbusiness.chron.com: How to Cooperate As a Team Member In a Workplace

wikipedia.org: Definition fra Wikipedia, den frie encyklopædi

bizfluent.com: Importance of Cooperation in the Workplace

talenteria.com: How to Improve Cooperation at Work

Bedøm: Klik på stjernerne

Gns. / 5. Antal:

Vær den første til at bedømme

5 kommentarer til “Hvad er samarbejde? 10 tips der gør jer stærkere!”

Skriv en kommentar