moms & fradrag ved firmaarrangementer

Moms & fradrag – Hvordan er reglerne?

Julefrokost, skovture og øvrige firmafester er til stor glæde for personalet i virksomheden. Men hvornår kan virksomheden fradrage momsen, og hvornår kan man ikke?

DEL 1: Virksomhedens momsfradrag ved et firmaarrangement

Firmaarrangementer, der primært er for virksomhedens medarbejdere, kan udløse fradrag i moms. Hos GoTeam får du unikke events, der skaber sammenhold og glæde mellem kollegerne. Fællesskabet løftes med sjov teambuilding – der rykker fællesskabet eller underholdende julefrokoster. Er der mulighed for momsfradrag her?

Som virksomhed er der forskel på, hvad du kan fradrage, og hvad du ikke kan fradrage fra udgifter til personalearrangementer, firmaarrangementer, mad, bespisning, teambuilding m.v. Læs mere herunder.

LÆS OGSÅ: Medarbejderens beskatning ved et firmaarrangement.

Overblik over fradragsregler på moms

Fradrag (kan det trækkes fra?)0% (Ingen fradrag)Delvis100%
Ophold på hotel, konferencetre o. l.
Mad m.v. på hotel, restaurant, konferencecenter o. l.25%
Underholdning
Teambuilding med fagligt indhold

DEL 2: Medarbejderens beskatning ved et firmaarrangement

I afholder et personalearrangement i virksomheden. I hvilke tilfælde bliver medarbejderne beskattet? Læs mere her.

”Deltagelse i en julefrokost, skovtur og en anden form for firmafest, hvor arbejdsgiveren helt eller delvist afholder udgifterne, beskattes efter praksis ikke, når arrangementet er af et rimeligt omfang og varighed.”
– Skat.dk

Skat kommer selv med en række eksempler i deres juridiske vejledning, som viser, hvornår medarbejderne skal og ikke skal betale skat af julefrokost, skovture og øvrige firmafester.

Som hovedregel skal arrangementer uden fagligt indhold beskattes. Men medarbejdere beskattes som udgangspunkt ikke af faglige arrangementer, herunder teambuilding.
– Skat.dk

Når du skal vurdere, om arrangementet er skattepligtigt eller ej, kan du ifølge Skat blandt andet se på følgende forhold:

  1. Er det et enkeltstående arrangement?
  2. Hvor længe varer arrangementet?
  3. Hvad er udgiftsniveauet?
  4. Hvem deltager i firmaets arrangement?
  5. Hvor bliver arrangementet afholdt?

1. Er det et enkeltstående arrangement?

Medarbejderen skal betale skat, hvis firmaarrangementet er ét i en række af ofte forekommende arrangementer. Hvis arbejdsgiveren for eksempel afholder en ugentlig firmafest, så vil det være skattepligtigt.

En sommerfest, en julefrokost og et teambuilding-arrangement, der afholdes hver for sig, vil derimod ikke være skattepligtige.

2. Hvor længe varer arrangementet?

Nogle arrangementer og firmafester varer flere dage og inkluderer overnatning. Når sådan et arrangement er betalt af arbejdsgiver, skal medarbejderen typisk betale skat.

Et teambuilding-arrangement eller en firmafest, der varer en dag – eventuelt inklusiv en overnatning – vil medarbejderen ikke skulle betale skat af.

3. Hvad er udgiftsniveauet?

Der er ikke noget skattemæssigt i vejen for at afholde et dyrt og lækkert firmaarrangement for medarbejderne. Størrelsen på udgifterne til personalearrangementer og fester, kan dog i sjældne tilfælde have en betydning for, om medarbejderen skal betale skat.

Skat skriver i deres juridiske vejledning, at udgifterne kan være ”en indikator sammen med andre momenter for, at der er tale om et atypisk arrangement, som medarbejderen skal beskattes af. Det kan eksempelvis være, hvis der er tale om en dyr rejse til udlandet, der varer flere dage.”

Med andre ord har udgifterne normalt ikke noget at gøre med om arrangementet skal beskattes.

4. Hvem deltager i firmaets arrangement?

Når det kun er firmaets egne ansatte, der deltager i arrangementet, taler det for, at medarbejderne ikke beskattes af arrangementet. I visse tilfælde, hvor det er naturligt i forhold til arrangementet, kan medarbejderens ægtefælle eller børn også deltage uden at det kræver beskatning.

5. Hvor bliver arrangementet afholdt?

Firmaarrangementer, der afholdes på arbejdspladsen, skal normalt ikke beskattes. Hvis arrangementet derimod afholdes et unaturligt sted uden for arbejdspladsen, er der sandsynlighed for, at det skal beskattes.

NB: Artiklen kan ikke erstatte professionel rådgivning.