Intern kommunikation: 5 super råd til leder og medarbejdere!

Intern kommunikation ⭐ | ✓ Sådan styrker du kommunikationen mellem leder og medarbejder! | ✓ Få 5 gode råd til at kommunikere internt her.

Forfatter: Morten Christensen

Tips til intern kommunikation for leder og medarbejder

God intern kommunikation mellem leder og medarbejder er nøglen til at opretholde et produktivt og vellykket arbejdsmiljø.

Her har begge parter et ansvar i det daglige samarbejde – ligesom der er nogle vigtige ting, som både leder og medarbejdere bør huske på, når de kommunikerer med hinanden.

I de næste afsnit får du viden om, hvordan du skaber en bedre intern kommunikation mellem leder og medarbejder – med konkrete eksempler og gode råd.

Rigtig god fornøjelse!

Intern kommunikation mellem kollegaer i mødelokale
God intern kommunikation: Medarbejderne skal føle, at de kan kommunikere åbent og ærligt med deres leder – ligesom lederne bør være lydhøre over for medarbejdernes tilbagemeldinger.

Brug 3 min. og få 12 fantastiske råd: Bliv ekspert i at give god feedback nu.

Leder og medarbejder: Sådan får du en bedre intern kommunikation

Uanset om du er medarbejder uden ledelsesansvar eller leder, så har du et stort ansvar for at præge den interne kommunikation på din arbejdsplads i en positiv retning.

Nøglen til god intern kommunikation er at skabe et miljø, hvor både leder og medarbejder føler sig trygge og respekterede, når de kommunikerer.

Det betyder, at der skal være en gensidig forståelse og respekt for hinandens roller i organisationen samt for den enkeltes personlige værdier, præferencer og motivation.

I de næste 3 afsnit får du svar på, hvad du som medarbejder og som leder skal være særligt opmærksom på i den interne kommunikation – ligesom du i den forbindelse får 5 vigtige råd med dig videre.

Leder sidder sammen med sine medarbejdere.
Kommunikation på arbejdspladsen: God kommunikation mellem medarbejder og leder er vigtig, fordi den er grundlaget for en produktiv og succesfuld arbejdsplads.

Brug 3 min. og få 3 super råd: Bliv ekspert i samarbejde på arbejdspladsen her.

Ledertips: Gode råd til den interne kommunikation

Lederne bør være opmærksomme på deres tone og på, hvordan de taler til medarbejderne. Det er vigtigt at være relevant, konstruktiv og respektfuld – og bruge et sprog, som medarbejderne kan forstå.

Ledere bør også være tydelige med hensyn til, hvad de forventer af medarbejderne – og give dem regelmæssig feedback.

Desuden bør lederne være proaktive i forbindelse med løsning af eventuelle faglige udfordringer og konflikter, der måtte opstå på arbejdspladsen.

Kvindelig leder giver medarbejder en highfive
Velstruktureret ledelseskommunikation: Er baseret på en klar forståelse af, hvad organisationen ønsker at opnå – og hvad hver enkelt medarbejders rolle er i den forbindelse. Fx med vigtig information og en klar retning i forhold til værdier, politikker, mål og målsætninger.

Brug 3 min. og få 7 konkrete råd: Bliv ekspert i at løfte dit teamwork her.

Medarbejdertips: Huskeregler til intern kommunikation

Medarbejderne bør være opmærksomme på vigtigheden af kommunikation og forsøge at være åbne og tydelige, når de taler med deres leder – og være lydhøre over for lederens anmodninger.

Desuden bør medarbejderne stille spørgsmål, hvis der er noget, de ikke forstår – og grundlæggende være proaktive i deres dialog, adfærd og arbejde.

Medarbejderne bør også tage ejerskab over deres arbejde og ansvarsområder – samt være opsøgende og konstruktive i forhold til at modtage feedback fra deres leder.

Et team samarbejder ved mødebord
Råd til både medarbejdere og ledere: God intern kommunikation er afgørende for enhver vellykket arbejdsplads. Her skal både ledelsen og medarbejderne være opmærksomme på deres ansvar for, at der kommunikeres effektivt.

Brug 3 min. og få 3 sjove aktiviteter: Få tips til dit næste team arrangement her.

Intern kommunikation: 5 vigtige råd til medarbejder og leder

Som lovet får du her 5 vigtige råd til både medarbejder og leder – som kan være en stor hjælp på vejen mod den gode interne kommunikation på din arbejdsplads:

1. Medarbejder og leder bør være opmærksomme på egen personlig kommunikationsstil. På den måde kan I arbejde mere effektivt sammen og justere jeres kommunikationsmetoder, når det er nødvendigt.

2. Vær respektfulde over for hinanden. Respekt er nøglen i ethvert forhold, og det gælder derfor også for forholdet mellem leder og medarbejder.

3. Kommunikér effektivt og positivt med hinanden ved at bruge et sprog, som I hver især kan forstå.

4. Medarbejder og leder bør være proaktive i deres adfærd og tage ejerskab over deres arbejde og rolle.

5. Begge parter bør forblive positive og konstruktive – selv i vanskelige, arbejdsrelaterede perioder.

Kollegaer viser teamspirit med knyttede hænder
Det er ingen hemmelighed: Kommunikation spiller en vigtig rolle for vores motivation og arbejdsglæde. Medarbejdere der har et positivt forhold til deres nærmeste leder, er desuden mere tilbøjelige til at være tilfredse med deres job – og mindre tilbøjelige til at forlade virksomheden.

Brug 3 min. og få sjove aktiviteter: Find gratis teambuilding øvelser her.

Når kommunikationen knirker: Få hjælp her!

Du har nu læst om god intern kommunikation mellem leder og medarbejder – og du har oveni fået 5 vigtige råd om, hvad begge parter skal være opmærksomme på i den interne kommunikation på arbejdspladsen.

Hvis den interne kommunikation knirker i din organisation eller i dit team, så er der heldigvis god hjælp at hente.

Et effektivt værktøj kunne fx være vores teamudvikling i kombination med målrettede kommunikations-øvelser.

Kontakt os allerede i dagbliv ringet op her.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er intern kommunikation?

Intern kommunikation er den proces, hvorved en virksomheds ledelse og medarbejdere udveksler oplysninger og idéer.

Det er en tovejsproces, der omfatter både formelle og uformelle kommunikationskanaler.

Du kan også læse om kommunikation med 10 super tips her.

Hvordan forbedrer jeg vores interne kommunikation?

Du forbedrer jeres interne kommunikation ved at udarbejdelse af en kommunikationsplan, som sikrer, at alle interessenter er klar over deres rolle og ansvar.

Du bør også identificere de kommunikationskanaler, der vil fungere bedst for din organisation, og sikre dig, at du har en proces til at indsamle og reagere på feedback.

Du kan også læse om intern kommunikation mellem leder og medarbejder her.

Hvad er god intern kommunikation?

God intern kommunikation er defineret ved, at medarbejderne har en positiv følelse af deres forhold til deres chef og organisationen – at deres stemme bliver hørt, og at de har mulighed for at give og modtage feedback.

Det er også at have rettidig og præcis kommunikation af information, hvilket minimerer overraskelser.

Du kan også læse om intern kommunikation her.

Hvad er vigtigt i den interne kommunikation?

I den interne kommunikation er det vigtigt at huske på, hvad budskabet er, hvem din målgruppe er, og hvordan du ønsker, at de skal reagere.

Du bør også være klar over målet med din kommunikation, hvilket vil være med til at bestemme den bedste måde at kommunikere med dine kollegaer på.

Du kan også læse om kommunikation på arbejdspladsen her.

Hvorfor er god intern kommunikation vigtig?

For både små og store virksomheder og organisationer er god intern kommunikation vigtig, fordi den bl.a. hjælper med at:

• opbygge tillid og respekt mellem ledere og medarbejdere
• forbedre medarbejdernes produktivitet og motivation
• reducere stressniveauet for medarbejderne
• skabe et positivt arbejdsmiljø

Du kan også læse om intern kommunikation her.

Kilder og referencer

academia.edu: The role of internal communication and workplace

workplace.com: Three simple tips to transform Internal Communications

digitalscholarship.unlv.edu: Internal communication in organizations and employee engagement (pdf)

sproutsocial.com: Kickstart your internal communications strategy with these best practices

Bedøm: Klik på stjernerne

Gns. / 5. Antal:

Vær den første til at bedømme

Skriv en kommentar