Hvad er teamudvikling? 3 super stærke værktøjer til dig!

Teamudvikling ⭐ | ✓ Lær om teori og værktøjer til målrettet udvikling. | ✓ Læs om 5 faktor modellen, de 5 udviklingsfaser og de 5 R’er her.

Forfatter: Anders Søgaard Nielsen

Hvad er teamudvikling?

Teamudvikling er en systematisk og målrettet proces med det formål at udvikle samarbejdsevnen i et team.

I udviklingsforløbet fokuseres der på at skabe et solidt fundament for teamets holdånd, kommunikation, fælles forståelse, retning og mål.

Indsatsen skal sikre et high performance team, som effektivt samarbejder om at skabe de ønskede resultater.

Kollegaer mødes med hænderne oven på hinanden
Teamudvikling: En professionel og målrettet proces er vejen til et high performance team. Det strukturerede teamudviklingsforløb styrker teamets samarbejdsevne – og heraf brugen af de samlede ressourcer og kompetencer i teamet.

Brug 3 min. og få 15 super tips: Skab større motivation på arbejdspladsen her.

Teamudvikling teori: Værktøjer der udvikler teams

Med de rette værktøjer kan målrettet og struktureret teamudvikling skabe et stærkere fundament for teamets fællesskabsfølelse, gode samarbejde og fælles succes.

Valg af teori og værktøjer til et teamudviklingsforløb afhænger dog af, hvad der aktuelt udfordrer teamets samarbejdsevne – eller hvilke områder et team proaktivt vil imødekomme for at undgå potentielle samarbejdsproblemer.

Mangler der viden om individuelle præferencer, handlemønstre og motivationsfaktorer?

Ønsker teamet større forståelse for de naturlige udviklingsfaser, som ethvert team gennemgår?

Er der uklarhed og usikkerhed om rollefordeling, forretningsgange, fælles retning og ledelse?

Tre kollegaer sammen til teambuilding i Storkøbenhavn.
Teori og værktøjer til teamudvikling: Dybdegående DISC-personprofiler ud fra fem-faktormodellen, Tuckmans 5 udviklingsfaser og 5 R modellen er anerkendte og effektive redskaber i forbindelse med skræddersyede teamudviklingskurser.

Brug 3 min. og få konkret og brugbar viden: Få en effektiv feedback model her.

I de næste afsnit får du en kort introduktion til 3 af de mest anerkendte og udbredte værktøjer til effektiv udvikling af teams.

1. Få værdifuld viden: Udvikling med 5 faktor-personprofiler

Personprofiler er i dag et udbredt værktøj i målrettede teamudviklingsforløb – og her er dybdegående DISC-profiler og 5 faktor modellen blandt de absolut mest populære og anerkendte værktøjer.

5 faktor modellen – eller Fem-faktormodellen – er en omfattende personlighedstest, som tager udgangspunkt i følgende 5 personlighedstræk:

 1. Neuroticisme: Rolig vs. Bekymret
 2. Udadvendthed: Udadvendt vs. Indadvendt
 3. Åbenhed: Original vs. Konventionel
 4. Venlighed: Godmodig vs. Irritabel
 5. Samvittighedsfuldhed: Trofast vs. Upålidelig

5 faktor-personprofiler belyser en lang række adfærdstræk – og giver heraf også indsigt i fokuspersonens integritet, skyggesider, succes- og risikofaktorer.

Denne type personprofil er i dag en fast bestanddel i rigtig mange medarbejder- og teamudviklingssamtaler.

Her sammenlægges teammedlemmernes individuelle personprofiler typisk i en dybdegående teamprofil, som giver dyb indsigt i teamets sammensætning – og teammedlemmernes handlemønstre, motivationsfaktorer, ligheder og forskelligheder.

GoTeams Infografik: Visning af 5 faktor-modellen

Infografik der viser 5 faktor-modellen
DISC teamudvikling med 5 faktor-modellens 5 personlighedstræk: Neuroticisme, udadvendthed, åbenhed, venlighed og samvittighedsfuldhed.

Brug 3 min. og styrk teamets udvikling: Læs om DISC og teamprofilen her.

2. Brug Tuckmans 5 faser: Forstå teamets naturlige udvikling

Bruce W. Tuckmans 5 udviklingsfaser er et anerkendt og håndgribeligt værktøj i forbindelse med struktureret og systematisk teamudvikling.

Værktøjet skaber forståelse for teamets naturlige – og nødvendige – udviklingsproces.

Tuckmans fem udviklingsfaser omfatter:

 1. Forming: Teamets forventningsfulde startfase
 2. Storming: Teamets møde med dagligdagens realiteter
 3. Norming: Teamets selvforståelse dannes
 4. Performing: Teamets samarbejde og produktivitet er i top
 5. Adjourning: Teamets sårbare opløsningsfase

Forståelsen for teamets udviklingsproces er essentiel for både teamets leder og det enkelte teammedlem. Dette for at kunne skabe og indgå i et selvstændigt, højtydende og målrettet fællesskab.

GoTeams Infografik: Visning af Tuckmans 5 udviklingsfaser

Infografik der viser Tuckmans 5 udviklingsfaser
Teamudvikling faser ud fra Tuckmans 5 udviklingsfaser: Forming, storming, norming, performing og adjourning.

Brug 3 min. og styrk performance: Få hjælp til professionel teamudvikling her.

3. Få indsigt med 5 R modellen: Skaber klarhed og retning

5 R modellen giver dig og dine kollegaer indsigt i de vigtigste elementer i jeres teamsamarbejde.

Teamudvikling med de 5 R’er bliver derfor i stor stil brugt til at belyse teamets aktuelle relation og samarbejde.

For at opnå en effektfuld teamudvikling gennemgås modellen punkt for punkt med teamet.

Formålet er at belyse de områder, hvor medlemmerne er enige og afklarede – og ikke mindst belyse de områder der modsat kræver tydeligere kommunikation og forventningsafstemning.

Modellens 5 R’er står for:

 1. Relationer: Fokus på teamets indbyrdes relationer
 2. Retning: Fokus på teamets målsætninger og retning
 3. Regler: Fokus på teamets fælles regelsæt
 4. Roller: Fokus på teamets rolle- og opgavefordeling
 5. Rammer: Fokus på teamets ressourcemæssige rammer

Når teamets medlemmer er forventningsafstemte og enige ud fra 5 r modellen – og kontinuerligt har fokus på modellens indsatsområder – så har teamet i fællesskab skabt et meget stærkt fundament for at lykkes.

GoTeams Infografik: Visning af 5R-modellen

Infografik der viser 5R-modellen
Teamudvikling med 5R-modellen: Modellen tager udgangspunkt i teamets indbyrdes relationer, retning, regler, roller og rammer.

Brug 3 min. og få ny viden: Bliv ekspert i hvad teamsamarbejde er her.

Teambuilding: Leg og sjov skaber stærke relationer

Et meget populært og supplerende redskab til at styrke teammedlemmernes indbyrdes relation er teamudvikling med lærerige og sjove teambuilding øvelser.

Her mødes teamet i uformelle rammer – og sammen giver teamets medlemmer sig i kast med en række underholdende teambuilding aktiviteter.

Aktiviteternes faglige fokus kan være vidt forskelligt – og kan fx omfatte øvelser, der styrker teamets:

 • Kommunikation
 • Samarbejde
 • Fællesskab
 • Holdånd
 • Tillid

Uanset hvilket indsatsområde der er fokus på, så er teambuilding en stærk og værdifuld del af et målrettet udviklingsforløb, fordi teamet her får mulighed for at lege sig stærkere – sammen.

Resultatet er nemlig – i langt de fleste tilfælde – en større fællesskabsfølelse og et større engagement i forhold til teamets mål og resultater.

5 glade mennesker samlet til sjove teamudviklings øvelser
Teamudvikling øvelser: Lærerige og underholdende teamøvelser er et populært og effektivt redskab til at styrke fællesskabet og holdånden i forbindelse med team udvikling og sjove firmaevents for hele medarbejdergruppen.

Brug 3 min. og få en super teamdag: Få de rigtige teambuilding aktiviteter her.

Målrettet teamudvikling: Få et højtydende team

Dette indlæg har givet dig svar på, hvad teamudvikling er – og med dig har du fået 3 konkrete værktøjer til målrettet udvikling af et effektivt og højtydende team.

Vi har også belyst teambuilding, som er et yderst populært og effektivt tillæg til det målrettede udviklingsforløb for teams.

Vil du løfte jeres teamsamarbejde til nye højder?

Så er vi klar til at hjælpe dig og dine kollegaer med skræddersyet og professionel teamudvikling.

Kontakt os i dagbliv ringet op her.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er definitionen på teamudvikling?

Teamudvikling defineres som en struktureret proces, som har til formål at udvikle samarbejdsevnen i et team.

I udviklingsforløbet er der fokus på at styrke teamets holdånd, kommunikation, fælles forståelse, retning og mål.

Du kan også læse om teamudvikling her.

Hvad er 5 R modellen?

5 R modellen er en model, som bruges til at belyse et teams aktuelle relation og samarbejde. De 5 R’er står for:

• Relationer
• Retning
• Regler
• Roller
• Rammer

Du kan også læse om 5 R modellen her.

Hvad er 5 faktor modellen?

5 faktor modellen er en dybdegående personlighedstest, som tager udgangspunkt i 5 personlighedstræk:

• Neuroticisme
• Udadvendthed
• Åbenhed
• Venlighed
• Samvittighedsfuldhed

Du kan også læse om 5 faktor modellen her.

Hvad er Tuckmans 5 faser?

Tuckmans 5 faser er en model, som beskriver udviklingsfaserne i et team. De 5 udviklingsfaser omfatter:

• Forming
• Storming
• Norming
• Performing
• Adjourning

Du kan også læse om Tuckmans 5 udviklingsfaser her.

Kilder og referencer

hr.mit.edu: Using the Stages of Team Development

lumenlearning.com: The Five Stages of Team Development

your.yale.edu: How teamwork makes the dream work

Wikipedia.org: Tuckman’s stages of group development

Bedøm: Klik på stjernerne

Gns. / 5. Antal:

Vær den første til at bedømme

Skriv en kommentar