Forfatter: Anders Nielsen

Hvad er teamsamarbejde? Her er 10 gode råd til alle teams!

Teamsamarbejde ⭐ | ✓ Lær om komplementære færdigheder og fælles mål. | ✓ Læs vores guide til et godt teamsamarbejde her.

Indhold

Hvad er teamsamarbejde?

Teamsamarbejde er et struktureret, engageret og forpligtende samarbejde mellem et mindre antal mennesker med komplementære færdigheder, fælles arbejdsmetoder og fælles mål.

Teamet arbejder sammen om at udføre en afgrænset, fælles opgave.

Glade mennesker i skoven. Fejrer et godt teamsamarbejde med en high five.

Teamsamarbejde – det professionelle samarbejde

Der er en 100 % garanti for, at du vil indgå i et teamsamarbejde på din vej.

Ja, du har formentlig allerede – i professionelle sammenhænge – arbejdet i teams flere gange i dit liv.

For mange af os er teamsamarbejdet nemlig en vigtig og fast bestanddel af vores arbejdsliv. Og tro mig – det at arbejde (professionelt) sammen i teams er kommet for at blive.

Og det er ikke så underligt, fordi…

Teamsamarbejdet har mange år på bagen

Bare for at slå det fast fra start – teamsamarbejdet er ikke en ny opfindelse, der i disse år går sin sejrsgang i danske virksomheder, organisationer og offentlige instanser.

Nej – teamsamarbejdsformen har effektivt drevet fællesskaber fremad i tusindvis af år.

Her har vi i stor stil samlet mindre grupper af mennesker med overlappende kompetencer.

Mennesker som har været afhængige af den enkeltes unikke bidrag – men som også har kunnet understøtte hinanden på vejen.

Formålet var – og er stadigvæk – at løse en given opgave koordineret, målrettet og mere effektivt.

Samarbejde i teams kræver (også) øvelse at mestre…

Ingen af os er født med en tip-top certificering eller et flot eksamensbevis i teamsamarbejdets ædle kunst.

Niks – det skal vi (også) lære fra bunden – og det gør de fleste af os hen ad vejen.

Her gør vi os blandt andet gældende i teamet ud fra vores egne naturlige og tillærte handlemønstre.

Og vi noterer os – bevidst og ubevidst – adfærdsmæssige fordele og ulemper i samarbejdsperioden.

Og så tilpasser vi vores ageren derefter. I et eller andet omfang…

Ja, hvis du interesserer dig for evolutionspsykologi og trækteori – som det anerkendte profilværktøj DISC fx er baseret på – så ved du, at denne adfærd hverken er unaturlig eller uhensigtsmæssig.

Hvorfor egentlig ikke?

Fordi netop denne adfærd blandt andet er en del af vores genetiske ‘programmering’ – og del af vores individuelle læringsrejse og udvikling.

Og enhver læringsrejse og udviklingsproces kan jo give nogle knubs og bump på vejen.

Så hvorfor ikke undgå nogle af disse knubs og bump undervejs – når det nu er muligt?

Fx ved at lære af andres fejltrin, erfaringer og gode råd…

Er du teamsamarbejdets konge eller dronning?

Er du teamsamarbejdets konge eller dronning, så er du simpelthen bare super-sej – og jeg vil (også) meget gerne høre fra dig!

Ser du derimod endnu ikke dig selv som kronet i teamsamarbejdets kringlede kunst – ja, så står du i køen sammen med de fleste af os andre.

Fordi du ved, at der er viden og værktøjer lige rundt om hjørnet, som du kan bruge til at styrke din egen tilgang til et teambaseret samarbejde – og hermed aktivt bidrage til et godt teamsamarbejde.

Ja, chancen for at det netop er grunden til, at du læser med her og nu, er ret stor.

Og så bliver du ikke skuffet, når du læser videre.

I de næste afsnit svarer jeg nemlig på flere af de spørgsmål, som rigtig mange naturligt stiller i forhold til emnet teamsamarbejde.

Fordi: Hvad er teamsamarbejde egentlig for en størrelse? Hvorfor overhovedet arbejde i teams? Og hvad kan du gøre for at skabe et godt samarbejde i dit team?

Det får du svar på – og med dig får du også 10 tips til, hvordan du skaber det gode teamsamarbejde.

Glad, lyshåret kvinde i skoven med kollegaer

Hvorfor skal du samarbejde?

Du skal samarbejde, fordi det i rigtig mange tilfælde er en fordel for dig, dine kollegaer, din arbejdsplads – og indfrielsen af egne og fælles målsætninger.

Og det er uanset, om der er tale om samarbejde mellem medarbejdere, i ledelsesteamet, mellem teams eller i teamet.

Samarbejde mellem mennesker gør det nemlig muligt at kombinere erfaringer, viden og kompetencer – og herved opnå en bedre løsning af kerneopgaven.

Samarbejdsformen har oveni den kæmpestore fordel, at den åbner for omstilling mellem skiftende arbejdsopgaver – og bidrager med (ofte) tiltrængt variation, der kan skabe ny og værdifuld energi, motivation og udvikling i dit team.

Hvordan bliver du god til at samarbejde?

Du bliver god til at samarbejde, når du forstår de individuelle og fælles forudsætninger for at lykkes indenfor samarbejdets rammer – og aktivt, konstruktivt og positivt bidrager hertil.

Her med fokus på klokkeklare mål og procedurer for den enkelte og teamet i et tolerant arbejdsmiljø – med accept og anerkendelse af individuelle forskelligheder, roller og bidrag.

Hvordan skaber du et godt teamsamarbejde?

Du skaber et godt teamsamarbejde på et fundament at mål, mening, retning, accept og fællesskab.

Et godt teamsamarbejde kendetegnes således ved, at teamets medlemmer har fælles processer og mål – og engageret tager ansvar for at nå målene.

Dertil kendetegnes det gode samarbejde i teams ved, at teammedlemmerne har accepteret hinandens forskelligheder.

Og at teamets medlemmer ved, at de er afhængige af hinandens kompetencer, bidrag og succes – for sammen at nå succesfuldt i mål.

Mange virksomheder vælger at hjælpe det gode teamsamarbejde bedre på vej med målrettet teamudvikling, hvor teammedlemmerne booster den fælles forståelse.

Fx med fokus på skræddersyede workshops, anerkendte profilværktøjer og kommunikations- og samarbejdsøvelser.

4 mennesker arbejder på at styrke teamsamarbejdet

Så kom nu – styrk samarbejdet i dit team!

Et godt teamsamarbejde er ikke alene værd at jagte for målenes skyld.

For resultaternes skyld.

For de der afgørende sorte tal på bundlinjens skyld.

Nej – tænk bredere!

Fordi, det stærke og succesfulde teamsamarbejde er fundamentet for kontinuerlig trivsel og fremdrift.

I et arbejdsmiljø hvor medlemmerne (langt hen ad vejen) smører deres egen kæde.

For her forbereder teamet sig, afstemmer forventninger, kommunikerer, vidensdeler og hjælper hinanden på vejen mod mål og delmål.

Og det sker uden at give kæden lov til at ruste undervejs – og hoppe af på det (altid) mest uheldige tidspunkt!

Hold øje med dit teamsamarbejde

Ja, hold øje med dit teamsamarbejde – for måske trænger jeres samarbejde til hjælp eller blot lidt opmærksomhed.

Og her kan du være primus motor for den del, uden at det koster dig (eller din arbejdsgiver) en faktura i indbakken.

Gode råd til teamsamarbejdet er nemlig ikke altid dyre…

Lige nu og her får du 10 konkrete tips til, hvordan du kan bidrage til et godt teamsamarbejde.

Kvit og frit!

Her er 10 gode råd til alle teams!

  1. Forventningsafstemning: Afstem jeres forventninger til hinanden – og fælles mål.
  2. Anerkendelse: Anerkend hinandens styrker, svagheder og forskelligheder.
  3. Kommunikation: Kommuniker tillidsfuldt og respektfuldt med hinanden.
  4. Engagement: Vær engageret i at indfri jeres fælles målsætninger.
  5. Sammenhold: Stå sammen – vær tolerante, positive og støttende.
  6. Faglighed: Anerkend teammedlemmernes bidrag og faglighed.
  7. Ansvar: Tag ansvar for dine arbejdsområder og fejl.
  8. Feedback: Vær konstruktiv og positiv i din feedback.
  9. Vidensdeling: Del relevant og vigtig viden.
  10. Succes: Fejr jeres succeser.
Glade kollegaer giver high fives. Sommer og sol i skoven.

Hvad er samarbejdsrelationer?

Samarbejdsrelationer er en individuel og fælles oplevelse/vurdering af tillid, forståelse af mål og arbejdsopgaver, retfærdighed, sammenhold og trivsel på en arbejdsplads.

Et godt samarbejde og oplevelsen af retfærdighed, sammenhold og tillid er nogle af hjørnestenene i begrebet social kapital.

Arbejdspladsens sociale kapital er et udtryk for den værdi og de ressourcer, der skabes på baggrund af de aktuelle samarbejdsrelationer på arbejdspladsen.

Hvad er vigtigt for samarbejdet i et team?

For samarbejdet i et team er det vigtigt, at teamsamarbejdet gør en forskel ved målrettet og effektivt at bidrage til at opnå de ønskede resultater.

For at nå dertil skal det gode teamsamarbejde både være struktureret, kompetent og forpligtende – men også være en tryg base for individuel og fælles kreativitet, udvikling, trivsel og arbejdsglæde.

Her uanset om der er tale om et kort teamprojekt – eller medarbejdere i længerevarende teamstrukturer, der fx kontinuerligt arbejder for at lande den næste store ordre, øge kundefastholdelsen eller noget helt tredje, fjerde eller femte.

Hvad er god kommunikation på arbejdspladsen?

God kommunikation på arbejdspladsen er, når du sætter dig i modtagerens sted – og leverer dit budskab klart og præcist.

Med interesse, nærvær, positivitet og tillid.

I bund og grund: Hold mund, lyt og spørg!

Læg så mærke til hvordan din kommunikation opfattes – og forvent ikke at kommunikationen (automatisk) opfattes, som du ønsker det.

Afstem dertil forventninger, procedurer og fælles mål – og del relevant viden.

Det skaber troværdighed, tillid og fællesskab.

Tak fordi du læste med om teamsamarbejde

Er du fortsat i læse-humør, så er det bare at kaste dig over vores andre blogindlæg.

Ellers ved du jo, hvor du kan finde os en anden god gang.

Og vil du vide endnu mere om nogle af de områder, som vi har et kæmpestort fokus på i GoTeam – fx teambuilding, kommunikation, samarbejde og teamudvikling – ja, så er det bare at kontakte os.

God læselyst – vi tales ved!

Bedøm: Klik på stjernerne

Gns. / 5. Antal:

Vær den første til at bedømme

Skriv en kommentar