Hvad er kommunikation? Få 10 Super Tips lige her

Kommunikation ⭐ | ✓ Få svaret på: Hvad er kommunikation? | Masser af læring og 10 gratis tips til at kommunikere bedre her.

Forfatter: Morten Christensen

Hvad er kommunikation?

Kommunikation er en handling, hvor der udveksles information, budskaber, symboler, beskeder, ideer og signaler.

Kommunikationen sker fra afsender til modtager via et givent kommunikationsmiddel – og er gensidigt forståelig.

Formålet er at levere eller udveksle information, at overtale eller at udtrykke følelser.

Dette omfatter både den verbale kommunikation (dækker over det talte sprog) – og den nonverbale kommunikation (fx brug af kropssprog, mimik og toneleje).

4 mennesker laver kommunikationsøvelser til teambuilding i skoven.
Vidste du: Ordet ‘kommunikation’ stammer fra de latinske ord ‘communicare’, som betyder ‘at dele’ eller ‘at gøre fælles’ – og ‘communicatio’, som betyder ‘meddelelse’.

Derfor kommunikation

Få 3 svar på spørgsmålet: Hvorfor er kommunikation vigtig?

Kommunikation er vigtig fordi:

 1. Vi er sociale væsener – og skaber og opretholder sociale fællesskaber gennem kommunikation.
 2. Evnen til at kommunikere er en betingelse for, at vi kan udtrykke os kreativt og følelsesmæssigt.
 3. Interaktionen gør det muligt for os at indgå i relationer, som er fordelagtige for os selv og for fællesskabet.
5 glade mennesker holder om hinanden i naturen
Vores kommunikationsevne: En betingelse for, at vi kan udtrykke os kreativt og følelsesmæssigt – heraf fx udtrykke kærlighed og omsorg i sociale relationer – samt dele og modtage information, ideer og erfaringer.

Brug 3 min. og få 15 super tips: Gør dig til ekspert i dit teamarbejde her.

God kommunikation

På dine eller på modtagerens præmisser?

Vil du den gode kommunikation, er det vigtigt, at du husker at kommunikere på modtagerens præmisser.

Tag det ikke for givet, at modtageren af dit budskab automatisk ved, hvad du mener. Med samme indsigt i et konkret emne, som du selv har – for så vil du ofte fejle med din kommunikation.

Med din forfejlede kommunikation følger modtagerens følelse af din manglende respekt og forståelse for hans eller hendes situation, kompetencer og rolle. Med tabt motivation og engagement til følge.

Giv dig derfor tid til at forstå din modtager bedre – og overvej hvordan du leverer dit budskab klart og præcist.

Ikke på dine præmisser – men på modtagerens.

5 glade mennesker jubler i skoven
God kommunikation giver fordele: Når du forstår modtageren af dit budskab og lykkes med din kommunikation i praksis, forebygger du fx et hav af misforståelser, frustrationer og konflikter på din arbejdsplads.

Brug 3 min. og få 3 super råd: Bliv ekspert i samarbejde på arbejdspladsen her.

Mellem kollegaer

Indsigt og kommunikationsøvelser giver mening

Indsigt og kommunikationsøvelser giver rigtig god mening, når du og dine kollegaer vil styrke jeres kommunikation på arbejdspladsen.

Vejen dertil kan fx være målrettet og effektiv teamudvikling kombineret med en dybdegående DISC-profil.

DISC-profilerne kan med fordel samles i en håndgribelig og indsigtsfuld teamprofil, som blandt andet tydeliggør jeres ligheder, forskelligheder og fælles udviklingspotentiale.

Det er en stærk kombination, som fx gør jer klogere på jeres individuelle kommunikationsstil, præferencer og adfærdsmønstre.

Med jeres nye og større indsigt i jer selv og hinanden kan I mere målrettet arbejde med at styrke jeres indbyrdes kommunikation og samarbejde i hverdagen.

Mennesker arbejder med DISC-profiler og temaet; hvad er kommunikation.
Hvis kommunikationen knirker: Det giver god mening, at du og dine kollegaer lærer jer selv og hinanden bedre at kende – fx med ny indsigt fra person- og teamprofiler og teambuilding med lærerige kommunikationsøvelser.

Brug 3 min. og få 12 fantastiske råd: Bliv ekspert i at give god feedback nu.

Identitet

Derfor er kommunikation vigtig i en virksomhed

Kommunikation er vigtig i en virksomhed, fordi den interne og den eksterne kommunikation afspejler virksomhedens identitet.

Virksomhedens måde at kommunikere på har derfor meget stor betydning for, hvordan virksomheden opfattes – og drives.

Som arbejdsplads, samarbejdspartner og leverandør.

Derfor kan virksomheden med den stærke og velfungerende interne og eksterne kommunikation åbne for nye muligheder, fremdrift og gode resultater.

Hvad er kommunikation: Kollegaer viser teamspirit med knyttede hænder
God virksomhedskommunikation: Virksomhedens kommunikation afspejler virksomhedens identitet over for eksisterende og potentielle medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder.

Brug 3 min. og få 6 gode tips: Gør dig til ekspert i at skabe arbejdsglæde her.

10 tips til dig

Sådan skaber du god kommunikation – få 10 super tips her

 1. Vær på forkant – overvej hvordan du leverer dit budskab klart og præcist.
 2. Forvent ikke at dit budskab automatisk forstås, som du ønsker det.
 3. Vis respekt for hinanden, jeres forskellige input og holdninger.
 4. Anerkend forskelligheder og faglighed som jeres fælles styrke.
 5. Afstem forventninger, fremgangsmåder og fælles mål.
 6. Vær konstruktiv, respektfuld og positiv i din feedback.
 7. Læg mærke til hvordan din kommunikation opfattes.
 8. Sørg for at koordinere, informere og dele din viden.
 9. Giv dig tid, vær til stede, vis interesse – spørg og lyt.
 10. Tal sammen – positivt, tillidsfuldt og fordomsfrit.
Hvad er kommunikation: 5 mennesker til teambuilding med fokus på kommunikation og samarbejde.
Tips til bedre kommunikation: Undgå konflikter, dårlige oplevelser og frustrationer på din arbejdsplads og i dagligdagens teamsamarbejde – og frigør plads til større energi, overskud og trivsel for dig og dine kollegaer.

Brug 3 min. og få 5 ryste sammen lege: Start mødet med sjove icebreakers her.

God kommunikation på arbejdspladsen skaber fremdrift og energi

I dette indlæg har du blandt andet fået svar på, hvad kommunikation dækker over – og hvorfor god intern og ekstern kommunikation er vigtig for enhver virksomhed og organisation.

Du har ovenikøbet fået hele 10 tips til, hvordan du skaber en bedre kommunikation på din arbejdsplads – og herved skaber fremdrift og energi.

Få eksperthjælp til bedre kommunikation

Kan jeres interne kommunikation og samarbejde også styrkes – med værdifuld indsigt kombineret med lærerige og underholdende teamøvelser?

Så kan vi effektivt hjælpe dig og dit team med skræddersyet teamudvikling.

Kontakt osbliv ringet op her.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er kommunikation?

Kommunikation er en handling, hvor der udveksles information, budskaber, symboler, beskeder, ideer og signaler.

Kommunikationen sker fra afsender til modtager via et givent kommunikationsmiddel – og er gensidigt forståelig.

Du kan også læse om kommunikation på arbejdspladsen her.

Hvorfor er kommunikation vigtig?

Kommunikation er vigtig, fordi mennesker er sociale væsener – og alene kan skabe og opretholde sociale fællesskaber gennem kommunikation.

Menneskets evne til at kommunikere er en betingelse for, at kunne udtrykke kreativitet og følelser – fx dele og modtage kærlighed og omsorg, information, erfaringer, ideer og signaler.

Du kan også læse om hvorfor kommunikation er vigtig her.

Hvad er god kommunikation?

God kommunikation er, når afsenderen af et budskab opnår det ønskede resultat. Hvad enten resultatet er at afstemme forventninger eller fælles forståelse. Skabe eller pleje relationer – eller nå et individuelt eller fælles mål.

I den gode kommunikation møder afsender den rette modtager – med det rette budskab – på rette tid og sted.

Du kan også læse om kommunikation på arbejdspladsen her.

Hvad er dårlig kommunikation?

Dårlig kommunikation er, når afsenderen ikke opnår den ønskede effekt eller handling med sit budskab.

Årsagen er – meget ofte – at modtageren ikke føler sig set, hørt og forstået.
Husk: Modtageren har i bund og grund magten.

Du kan også finde 10 tips til at skabe bedre kommunikation her.

Hvorfor er kommunikation vigtig i en virksomhed?

Kommunikation er vigtig i en virksomhed, fordi den interne og den eksterne kommunikation afspejler virksomhedens identitet.

Virksomhedens kommunikation har derfor stor betydning for, hvordan virksomheden opfattes.

Du kan også læse om kommunikation på arbejdspladsen her.

Hvor kommer ordet ’kommunikation’ fra?

Selve ordet kommunikation kommer fra de latinske ord ‘communicare’ (betyder ‘at dele’ eller ‘at gøre fælles’) og ‘communicatio’ (betyder ‘meddelelse’).

Du kan også læse om kommunikation her.

Hvad er verbal kommunikation?

Verbal kommunikation er den del af kommunikationen, der foregår med sprog og lyde, og dækker derfor over det talte sprog.

Du kan også læse om kommunikation her.

Hvad er nonverbal kommunikation?

Nonverbal kommunikation er den del af kommunikationen, der foregår uden brug af ord. Dette omfatter kropssprog, ansigtsudtryk, tonefald og andre ikke-verbale signaler.

Du kan også læse om kommunikation her.

Kilder og referencer

thebalancecareers.com: The Components of Communication

zenkit.com: Workplace Communication – tips and tools

Wikipedia.org

ramapo.edu: Communication Skills for Workplace Success (pdf)

Bedøm: Klik på stjernerne

Gns. / 5. Antal:

Vær den første til at bedømme

Skriv en kommentar