Forfatter: Anders Nielsen

Hvad er kommunikation? Få 10 Super Tips lige her

Kommunikation ⭐ | ✓ Få svaret på: Hvad er kommunikation? | Masser af læring og 10 gratis tips til at kommunikere bedre her.

Indhold

Hvad er kommunikation?

Kommunikation er en handling, hvor der udveksles information, budskaber, symboler, beskeder, ideer og signaler.

Kommunikationen sker fra afsender til modtager via et givent kommunikationsmiddel – og er gensidigt forståelig.

Formålet er at levere eller udveksle information, at overtale eller at udtrykke følelser.

Selve ordet kommunikation stammer fra de latinske ord communicare (betyder ‘at dele’ eller ‘at gøre fælles’) og communicatio (betyder ‘meddelelse’).

4 mennesker laver kommunikationsøvelser til teambuilding i skoven.

Hvorfor er kommunikation vigtig?

Kommunikation er vigtig, fordi vi mennesker er sociale væsener – og alene kan skabe og opretholde sociale fællesskaber gennem kommunikation.

Og det gælder alle slags fællesskaber.

På arbejdspladsen. I tennisklubben. Netværksgruppen. På Facebook.

You name it.

Ja, kommunikation er vigtig, fordi vores evne til at kommunikere er en betingelse for, at vi kan udtrykke os kreativt og følelsesmæssigt – dele og modtage kærlighed og omsorg, information, erfaringer, ideer og signaler.

Vi har som mennesker for længst forstået værdien af kommunikation – som i mange-mange tusind år har gjort det muligt for os at skabe og indgå i relationer.

Fordelagtige relationer for os selv og for fællesskabet.

I dette indlæg får du fx svar på, hvorfor god kommunikation er vigtig for enhver virksomhed. Både den interne og eksterne af slagsen.

Og du får tilmed 10 gode råd til god kommunikation – og heraf hvad du helt konkret kan gøre for at skabe bedre kommunikation på netop din arbejdsplads.

Så lad os komme i gang!

Kommunikation og samarbejde går hånd i hånd!

I et tidligere indlæg har jeg skrevet om emnet samarbejde – og om hvor afgørende det at arbejde sammen er for os alle.

Ja – havde vi som art ikke set fidusen i at arbejde sammen til fælles bedste, så havde vi aldrig opnået noget som helst.

Menneskeheden var gået til grunde længe før, vi for alvor kunne være kommet i gang med noget af den mindste betydning.

Sådan gik det (heldigvis) ikke.

Mennesket så ret hurtigt fordelen ved at indgå i livsnødvendige, samarbejdende fællesskaber.

Men… En absolut betingelse for at kunne samarbejde, er, at vi evner at kommunikere med hinanden.

For kommunikation gør det fx muligt for os at skabe relationer og sammenhængskraft. Koordinere og uddelegere. Dele viden og erfaringer. Skabe fælles fremdrift og succes.

Så kommunikation og samarbejde går sørme hånd i hånd.

Jeg er i øvrigt ikke i tvivl...

Var kommunikation hønen og samarbejde var ægget, så kom hønen – i denne sammenhæng – altså først!

Du skal lære at kommunikere – og du bliver aldrig færdig…

Vi kommunikerer fra det øjeblik, vi fødes.

I starten er vores kommunikation instinktiv, simpel og behovsstyret.

Med gråd, hyl og fagter…

Men hurtigt lærer vi at give og modtage beskeder på et langt højere niveau.

Vi lærer at kommunikere – og tilpasse vores kommunikation i forhold til vidt forskellige situationer og fælleskaber.

Formålet er at opnå et ønsket resultat.

Hvad enten resultatet er at afstemme forventninger eller fælles forståelse. Skabe eller pleje relationer – eller nå et individuelt eller fælles mål.

Og det bliver vi ved med livet igennem.

Vil vi det – og gør vi en indsats for det – så kan alle blive rigtig gode til det.

Ja, vi kan ligefrem lære at mestre den gode kommunikation.

Kommunikation og definition: Hvad er god kommunikation?

I starten af dette indlæg gav jeg en kort forklaring på hvad kommunikation egentlig er.

Men hvad er god kommunikation så?

God kommunikation er, når du med dit budskab opnår den ønskede effekt eller handling.

Ganske enkelt.

Fejler du med din kommunikation, så skyldes det med stor sandsynlighed, at modtageren ikke føler sig set, hørt og forstået.

Ja, du har ikke mødt den rette modtager – med det rette budskab – på rette tid og sted.

Husk: Modtageren har i bund og grund magten.

Hvorfor er kommunikation vigtig i en virksomhed?

Kommunikation er vigtig i en virksomhed, fordi den interne og den eksterne kommunikation afspejler virksomhedens identitet.

Virksomhedens måde at kommunikere på har derfor kæmpestor betydning for, hvordan virksomheden opfattes.

Som arbejdsplads, samarbejdspartner og leverandør.

Derfor kan virksomheden med den stærke og velfungerende interne og eksterne kommunikation åbne masser af døre til nye muligheder, fremdrift og gode resultater.

Og modsat gælder det for virksomheden, der ikke prioriterer, stræber efter og evner den gode kommunikation.

Her lukkes dørene hurtigere end lynet – med et gevaldigt brag

God kommunikation skaber energi og overskud

Hold nu helt op hvor har jeg tit og ofte hørt personer sige:

“Ja – kommunikation er en svær ting…”

Det er stort set altid sagt i et kritisk og opgivende toneleje – og måske endda understreget med let hovedrysten og slåen ud med armene.

Baggrunden har enten været, at personen ikke har følt sig tilstrækkeligt informeret – ja, måske slet ikke informeret om et eller andet vigtigt.

Eller også er kommunikationen leveret, uden at afsenderen har forsøgt – eller er lykkes med – at sætte sig i modtagerens sted.

Det er en klassisk fejl.

Kommunikerer du på modtagerens præmisser?

De fleste af os har en tendens til at tage det for givet, at modtagere af vores budskaber automatisk ved, hvad vi mener.

Med noget nær samme indsigt i et konkret emne, som vi selv har.

Det er bare sjældent tilfældet for modtagerne – og så fejler du med din kommunikation.

Med din forfejlede kommunikation følger desværre også modtagerens følelse af din manglende respekt og forståelse for hans eller hendes situation og rolle.

Med tabt motivation og engagement til følge…

Så vil du have dit budskab igennem med målrettet handling i den anden ende – så giv dig tid til at forstå modtageren bedre.

Og overvej hvordan du leverer dit budskab klart og præcist.

Ikke på dine præmisser – men på modtagerens.

Fordelene er nemlig åbenlyse.

For ikke alene lykkes du højst sandsynligt med din kommunikation – du forebygger også et hav af misforståelser, frustrationer og konflikter på din arbejdsplads.

Og du frigør i stedet plads til større energi, overskud og trivsel.

Hov! Jeg lovede dig i starten af indlægget 10 gode råd til, hvad du konkret kan gøre for at skabe god kommunikation på din arbejdsplads – og dem får du nu

Få 10 Super Tips lige her

  1. Vær på forkant – overvej hvordan du leverer dit budskab klart og præcist.
  2. Forvent ikke at dit budskab automatisk forstås, som du ønsker det.
  3. Vis respekt for hinanden, jeres forskellige input og holdninger.
  4. Anerkend forskelligheder og faglighed som jeres fælles styrke.
  5. Afstem forventninger, fremgangsmåder og fælles mål.
  6. Vær konstruktiv, respektfuld og positiv i din feedback.
  7. Læg mærke til hvordan din kommunikation opfattes.
  8. Sørg for at koordinere, informere og dele din viden.
  9. Giv dig tid, vær til stede, vis interesse – spørg og lyt.
  10. Tal sammen – positivt, tillidsfuldt og fordomsfrit.

Er jeres kommunikation på arbejdspladsen bare helt perfekt?

Er kommunikationen mellem dig og kollegaerne bare helt perfekt – så har I skabt et fundament for et super arbejdsmiljø, en vindende holdånd og fælles succes.

Og det fundament har I uden tvivl ikke fået foræret – men derimod skabt med fokus på den gode indbyrdes kommunikation.

Eller halter jeres kommunikation lidt eller meget?

Trives den gode kommunikation ikke – ja, så trives medarbejderne heller ikke.

Det har altid konsekvenser. Og ofte meget store konsekvenser.

For den enkelte medarbejder og det fælles arbejdsmiljø.

For relationen og for samarbejdet mellem kollegaer.

Og for motivationen, engagementet og produktiviteten.

Derfor skal den gode kommunikation prioriteres.

For der er ikke råd til at lade være.

Uanset om der bare er tale om lidt rust på jeres kommunikative kæde – eller om den er hoppet helt af.

Så er der nemlig kun et at gøre. Frem med fedtstof og det rette værktøj – og få kæden til at køre som smurt (igen).

Det skaber den værdifulde fremdrift og energi, der skal bidrage til, at I når jeres fælles mål.

Indsigt og kommunikationsøvelser giver mening

Knirker jeres indbyrdes kommunikation, giver det rigtig god mening, at du og dine kollegaer lærer jer selv og hinanden bedre at kende.

Vejen dertil kan fx være målrettet teamudvikling kombineret med en dybdegående DISC-profil.

Profiler som med fordel kan samles i en teamprofil, som blandt andet tydeliggør jeres ligheder, forskelligheder og fælles udviklingspotentiale.

Og det er ikke tant og fjas. Nej – det er derimod en stærk kombination, som fx gør jer klogere på jeres individuelle kommunikationsstil, præferencer og adfærdsmønstre.

Med jeres nye og større indsigt i jer selv og hinanden kan I mere målrettet arbejde med at styrke jeres kommunikation.

Vi styrker holdånd, samarbejde og kommunikation på arbejdspladsen

Hos GoTeam ved vi, hvor helt ekstrem vigtig god kommunikation er for enhver arbejdsplads.

Og hvor vigtig den gode kommunikation er som fundament for jeres samarbejde og holdånd.

Der er nemlig en 100 % sammenhæng – og vi har både erfaringen og værktøjerne til at sikre dig en samlet og effektiv løsning.

5 mennesker i skoven. Samlet til teambuilding med fokus på kommunikation og samarbejde.

Kan jeres kommunikation forbedres?

Ja, så er det såre simpelt – kontakt os – for vi er altid klar til at tale med dig om, hvad du kan gøre for at forbedre jeres kommunikation. På kort og lang sigt.

Og det starter sjovt nok (også) med kommunikation – og vi lover dig, at du bliver mødt med en rigtig god en af slagsen.

Spørgsmål til dig vil i den sammenhæng helt sikkert være:

Hvad er en god kommunikation for dig og dine kollegaer?

Og hvad synes du, der mangler i jeres aktuelle måde at kommunikere på?

Gennem samtale finder vi konkrete løsninger til dig, som reparerer og forebygger dårlig kommunikation på din arbejdsplads.

Og som et stærkt ekstra tiltag kan I fx kaste jer ud i sjove og lærerige kommunikationsøvelser med underholdende teambuilding i Jylland, på Fyn eller på Sjælland – og måske endda i vores smukke hovedstad København.

Så trænger jeres kommunikation, samarbejde og holdånd til pleje og udvikling – ja, så står vi klar til at hjælpe dig godt i mål. Med konkrete løsninger – og et grundigt og trygt forløb for jer alle.

Pssst! Nu hvor du er i gang, så kast dig også over vores andre blogindlæg herunder.

Fortsat god læselyst – vi tales ved!

Bedøm: Klik på stjernerne

Gns. / 5. Antal:

Vær den første til at bedømme

Skriv en kommentar